Drogi Wiadomości

Utrudnienia na DK45 w Zawadzie

W związku z budową nowego obiektu inżynierskiego nad ciekiem bez nazwy w ciągu DK45 w m. Zawada, od 22 września realizowany będzie kolejny etap prac w zakresie realizacji tego zadania, co będzie się wiązało z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu na tym odcinku.

 
Źródło: GDDKiA O/Opole
Źródło: GDDKiA O/Opole
Zaplanowano go w dwóch etapach i będzie polegał na wyłączeniu jednego pasa ruchu na długości ok. 90 m, ruch pojazdów na tym odcinku będzie się odbywał wahadłowo.

Kierowanie ruchem w dniach roboczych będzie sterowane ręcznie. Poza godzinami pracy i w porze nocnej – sterowanie ruchem pojazdów będzie się odbywać za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Planowane utrudnienia w ruchu pojazdów zaplanowano kolejno:
– etap I – 22.09.2020 r. – 26.09.2020 r.,
– etap II – 28.09.2020 r. – 03.10.2020 r.

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom poprzez budowę nowego obiektu inżynierskiego o dostosowanej do wymogów prawa nośności oraz dostosowaniem parametrów ruchowych do obowiązujących przepisów.

Źródło: GDDKiA O/Opole
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI