REKLAMA
Drogi Wiadomości

Utrudnienia na DK7 Napierki – Płońsk

Dzisiaj ruszają prace przygotowawcze do budowy S7 Napierki – Płońsk. Rusza wycinka drzew znajdujących się na terenie pasa drogowego DK7 na odc. między Strzegowem a Płońskiem oraz na terenie gminy Wieczfnia Kościelna w związku z czym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Polegać one będą na zwężeniu jezdni i ograniczeniu prędkości do 60 km/h. Możliwa też będzie konieczność czasowego zablokowania pasa ruchu i wprowadzenie ruchu wahadłowego. Ruch pojazdów kierowany będzie wówczas przez uprawnionych pracowników. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym, prace będą przeprowadzane wzdłuż jednej krawędzi drogi w zakresie jednej gminy. Po ukończeniu wycinki po jednej stronie, prace zostaną przeniesione na drugą stronę drogi.

Poniżej olsztyński Oddział GDDKiA podaje harmonogram prac w poszczególnych gminach w kolejności z jaką planowane są roboty wraz z przewidywanym czasem ich realizacji:
1. Strzegowo, pow. mławski – 1 tydz.
2. Baboszewo pow. płoński – 2 tyg.
3. Glinojeck pow. ciechanowski – 1 tydz.
4. Płońsk, pow. płoński – 1 tydz.
5. Wieczfnia Kościelna, pow. mławski – 1 tydz.

Autor: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA