REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Utrzymanie dróg tematem IV Pomorskiego Forum Drogowego

W dniach 19-21 października 2021 r. w Gdańsku odbywa się IV Pomorskie Forum Drogowe. Tegoroczna edycja jest poświęcona utrzymaniu dróg. Wydarzenie organizuje Polski Kongres Drogowy.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Rozwijająca się sieć dróg oraz rosnące oczekiwania kierowców w zakresie szybkości i komfortu podróży powodują, że utrzymanie dróg staje się jednym z kluczowych zadań zarządców dróg. Nowe technologie oraz sprzęt pozwalają na stałe podnoszenie efektywności dokonywanych prac utrzymaniowych.

Forum Drogowe jest skierowane do zarządców dróg wszystkich szczebli, przedstawicieli firm wykonujących prace utrzymaniowe, a także dostawców sprzętu. Uczestnicy Forum mają okazję do dyskusji o najskuteczniejszych sposobach i modelach utrzymania dróg. Ważnym elementem są także rozmowy na temat bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac utrzymaniowych i remontowych.

W Forum uczestniczył wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który zwrócił uwagę, że kwoty przeznaczane na utrzymanie sieci dróg krajowych i autostrad są regularnie zwiększane i w bieżącym roku wynoszą 5 mld złotych. Obecne rozwiązanie wymusza jednak budżetowanie w horyzoncie rocznym, co ogranicza możliwość planowania prac utrzymaniowych i remontowych, które często nie zamykają się w jednym roku budżetowym. W odpowiedzi na te problemy Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wieloletni Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku.

– Celem proponowanego Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku jest zapewnienie stabilnego finansowania dla kompleksowego utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg zarządzanej przez GDDKiA w wieloletniej perspektywie czasowej. Przewidujemy, że na jego realizację przeznaczymy 63,6 mld zł. Mamy nadzieję, że zarządcy dróg samorządowych stworzą własne wieloletnie programy utrzymaniowe, wzorując się na programie ogólnokrajowym –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W ramach Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku przewiduje się, oprócz bieżących prac utrzymaniowych, także utrzymanie strukturalne zakładające kompleksowe przebudowy lub rozbudowy dróg krajowych obejmujące dostosowanie do nośności 11,5 t/oś lub obowiązujących warunków technicznych wraz z realizacją innych zabiegów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania odcinka drogi, w szczególności wykonania elementów BRD, czy środowiskowych.

Drogi krajowe zdegradowane w wyniku zużycia i warunków atmosferycznych będą przywrócone do właściwych parametrów. Dodatkowo, w związku z potrzebą minimalizowania negatywnego wpływu funkcjonowania infrastruktury drogowej na środowisko, w ramach Programu planuje się wykonanie projektów obejmujących wdrożenie rozwiązań z obszaru utrzymania dróg – zastosowanie nasadzeń jako zielonego filtra antysmogowego, zapobieganie suszy, czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także planowanie inwestycji zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego (przez wykorzystywanie tzw. destruktu asfaltowego, który jest alternatywą dla kruszyw naturalnych).

Współorganizatorem wydarzenia jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA