REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Uznanie mieszkańców dla Wodociągów Krakowskich

Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa – to badania społeczne, które już po raz dwudziesty zostały przeprowadzone na zlecenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa
Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa
Badania pomagają poznać, co rzeczywiście Krakowianie sądzą o poziomie usług świadczonych przez miejskie spółki. Wodociągi Miasta Krakowa otrzymały znakomite noty.

Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu techniki bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego i objęło 1305 losowo wyłonionych gospodarstw domowych z obszaru całego Krakowa. To, że badania społeczne prowadzone są od 20 lat daje szerokie możliwości dokonywania porównań i obserwowania trendów. – Optymizmem napawa fakt, że w tegorocznym badaniu usługi komunalne są wysoko ocenione w porównaniu z latami poprzednimi – skomentował rezultaty ankiet Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK S.A.Podobnie jak we wcześniejszych edycjach badań mieszkańcy Krakowa bardzo wysoko ocenili działalność Wodociągów Miasta Krakowa. Najwyżej zostało ocenione bezpieczeństwo, niezawodność i jakość dostarczanej wody – tak uważa 84% respondentów. Niemal taki sam odsetek ankietowanych przyznaje, że opłaty za dostarczaną wodę, odbierane i skutecznie oczyszczane ścieki są do przyjęcia. – Wyniki badań wskazują, że Krakowianie mają do Wodociągów Miasta Krakowa olbrzymie i wciąż wzrastające zaufanie. Jeszcze kilka lat temu niespełna 20% respondentów deklarowało picie wody prosto z kranu, obecnie 60% mieszkańców miasta przyznaje się do picia kranowianki – mówi Piotr Ziętara, prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa.Wysokie oceny uzyskane od mieszkańców cieszą, ale jedno jest pewne. Trudno osiągnąć bardzo dobry wynik, znacznie trudniej jest go utrzymać na tak wysokim poziomie, co oczywiście jest wyzwaniem mobilizującym do dalszej, efektywnej pracy w służbie miasta i mieszkańców.

Tekst i zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA