REKLAMA
Kolej Wiadomości

V Sesja Międzynarodowej Konferencji Dyplomatycznej Organizacji Współpracy Kolei

Wiceminister infrastruktury A. Bittel wziął udział w V Sesji Międzynarodowej Konferencji Dyplomatycznej Organizacji Współpracy Kolei, w ramach której negocjowana jest Konwencja o Międzynarodowej Bezpośredniej Komunikacji Kolejowej.

– Organizacja Współpracy Kolei odgrywa ważną rolę w budowaniu wzajemnych relacji na polu kolejnictwa między państwami Europy i Azji, stanowiąc dobrą płaszczyznę wymiany poglądów i nowych idei – powiedział wiceminister Andrzej Bittel podczas konferencji.

Wiceminister Andrzej Bittel został wybrany na wiceprzewodniczącego tego gremium i 23 listopada 2018 r. przewodniczył ostatniemu dniu obrad konferencji.

Podsumowując wyniki prac konferencji wiceminister A. Bittel podziękował delegatom za wspólne wysiłki zmierzające do przyjęcia prawa regulującego przewozy kolejowe w obszarze euroazjatyckim.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA