REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

VII Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniach 19-21 lutego odbywają się VII Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2020. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań i uporządkowania wiedzy technicznej.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Konferencja jest objęta patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W ramach tegorocznej konferencji odbyło się seminarium specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg – oświetlenie 2020”, ogólnopolskie forum „Bariery i organizacja ruchu 2020” oraz debata „Najważniejsze problemy BRD w Polsce”.

Wśród panelistów byli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

– Zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach, w tym ich niechronionych użytkowników, jest priorytetem rządu. Znalazło to wyraz w exposé Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i jest konsekwentnie realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymaga współpracy wielu środowisk, ponieważ obejmuje nie tylko działania legislacyjne, ale także inwestycyjne i edukacyjne –
powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Prace legislacyjne


Podczas debaty „Najważniejsze problemy brd w Polsce” minister Adamczyk omówił opracowany w MI projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, który zakłada wprowadzenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych i samych kierowców. Przewiduje m.in. zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych.

Projekt ustawy został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UD53 i został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji wraz z jego uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Minister przypomniał także, że dzięki staraniom Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od grudnia 2019 r. obowiązuje jazda na suwak oraz udostępnienie przejazdu służbom ratowniczym do poszkodowanych – korytarz życia.

Oświetlenie ulic i dróg


Szeroko omówiono również zagadnienie dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych. To jedno z rozwiązań technicznych, wpływające na poprawę widoczności pieszego na przejściu dla pieszych i w jego otoczeniu.

W 2018 r. Minister Infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Są one rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic, zarządcom oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym, inwestorom i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg.

Innym ważnym narzędziem, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym, są opracowane w 2019 r. w MI wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego.

Działania informacyjne i edukacyjne


Budowa bezpiecznej infrastruktury drogowej na poziomie krajowym i regionalnym to nie wszystko. Ważne jest także informowanie społeczeństwa o nowych regulacjach prawnych oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań w ruchu drogowym.

– Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które gromadzą przedstawicieli nauki, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, są doskonałą okazją, aby wypracować rozwiązania, które znajdą zastosowanie na polskich drogach i pozwolą bezpiecznie korzystać ze stale powiększającej się sieci transportowej naszego kraju –
podsumował konferencję minister Adamczyk.

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA