REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

VINCI Safety Days i Tydzień Bezpieczeństwa PBB na budowach Warbudu

Dowodem na to, że o kwestiach bezpieczeństwa warto mówić i robić jak najwięcej, był maj 2023 r., obfitujący w wydarzenia z zakresu BHP na wszystkich budowach i w biurach Warbudu.

 

Kolaż: Warbud S.A., www.warbud.pl
Kolaż: Warbud S.A., www.warbud.pl

Za sprawą Dni Bezpieczeństwa Grupy VINCI Construction, organizowanych w  ponad 100 krajach na świecie, oraz Tygodnia Bezpieczeństwa Porozumienia dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie, przez dwa tygodnie celebrowano najwyższą z  możliwych idei – ochronę życia i  zdrowia pracowników.

Spółka Warbud koncentrowała się na zdarzeniach nieoczekiwanych i  potencjalnie niebezpiecznych, jak również na zmianach wprowadzanych w  ostatniej chwili, nigdy nie uwzględnianych w  harmonogramie zadań zespołów budowlanych. W  porę nie zidentyfikowane, bez reakcji i  wstrzymania pracy, nieuchronnie prowadzą do wypadków, w  tym tych śmiertelnych. Żeby lepiej zarządzać takimi wydarzeniami, rozmawiano na budowach o  wzmocnieniu trzech filarów kultury bezpieczeństwa: transparentności, przykładności i  dialogu.

Równolegle do: wykładów prowadzonych przez dyrektorów poszczególnych regionów/oddziałów, kwadransów BHP, pokazów sprzętów i  umiejętności, ćwiczeń i  aktywności – na palcach budów odbywały się również szkolenia z  pierwszej pomocy. Nasi pracownicy zabezpieczali miejsce zdarzenia, a  następnie dzielnie ratowali poszkodowanego używając m.in. defibrylatora zewnętrznego AED. Omówiono również podstawy prawne oraz psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, pozycję boczną bezpieczną oraz stany naglące takie jak: omdlenia, epilepsja, zadławienie, udar mózgu, zawał serca i  choroby cywilizacyjne.

Do popularyzacji idei bezpieczeństwa pracownicy z  budów w  Kostrzynie i  Poznaniu, zaprosili też dzieci. Po wizycie na budowie Mostu w  Kostrzynie nad Odrą, maluchy z  Przedszkola nr 4, niemal wszystkie zadeklarowały, że w  przyszłości zostaną budowlańcami.

Hasło „Stop ma moc. Uważam nie narażam” towarzyszące wspólnej inicjatywie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie (PBB) urozmaiciły nie tylko rozmowy, prezentacje i  materiały szkoleniowe, ale też realizacja akcji z  książki pomysłów na Tydzień Bezpieczeństwa i  kampania filmowa z  animowanymi bohaterami: Fundamentem i  Gwoździem, którzy analizowali zachowania podczas transportu pionowego, drogowego czy planowania. Przyjrzeliśmy się dzięki nim zarówno postawom właściwym, jak i  negatywnym, które nie mogą być akceptowane na placu budowy. Gadżetem kampanii była gra planszowa Double BHP.

Po raz kolejny, prezesi czołowych polskich firm budowlanych, w  tym Warbud SA mówili jednym głosem, promując ideę wysokich standardów bezpieczeństwa, udowadniając, że w  kwestii uznania bezpieczeństwa za priorytet, nie ma między nami żadnych różnic.

Źródło: tekst Warbud S.A., www.warbud.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA