REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

W 4 województwach powstanie infrastruktura zwiększająca bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 5 programów inwestycji dla zadań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadania realizowane w województwach śląskim, opolskim, wielkopolskim i podkarpackim.

 
Inwestycje obejmą budowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych, zatok autobusowych, montaż oświetlenia i oznakowania, a także kompleksową rozbudowę istniejącej infrastruktury z zastosowaniem elementów zwiększających bezpieczeństwo. Łączny koszt nowych inwestycji na drogach krajowych to ok. 267 mln zł.

Województwo śląskie
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w miejscowości Racibórz


Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 45 o długości 1,4 km w Raciborzu, wzdłuż ul. Kwiatowej. Zakres zadania przewiduje budowę ciągu pieszo-rowerowego, dwóch nowych zatok autobusowych, chodnika, dwóch sygnalizacji ostrzegawczych z doświetleniem w miejscu wyznaczonych przejść dla pieszych w rejonie zatok, kanałów technologicznych i kanalizacji deszczowej. Ponadto nastąpi przebudowa istniejących zatok autobusowych, infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją oraz istniejących zjazdów. Zakres prac ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym w szczególności pieszych i rowerzystów. Zadanie przewidziano do realizacji w 2022 r.

Województwo opolskie
Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dąbrowa – Opole


Wykonawca zrealizuje rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 46 Dąbrowa – Opole o długości 4,75 km do przekroju 2×2. W ramach zadania powstanie rondo, estakada i wiadukt nad linią PKP, dodatkowe jezdnie, ścieżka rowerowa oraz kanał technologiczny. Ponadto wykonana zostanie przebudowa przepustów i drogi gminnej w Dąbrowie. Ukończenie zadania zaplanowano na 2028 r.

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Niemodlin – Dąbrowa

Zakres zadania obejmuje rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 46 Niemodlin – Dąbrowa o długości 3,5 km do przekroju 2×2, z dostosowaniem nośności do 11,5 t/oś oraz wykonaniem rozbudowy węzła drogowego A4 i DK46. Wybudowany zostanie wiaduktu nad A4, przejścia dla zwierząt, dodatkowe jezdnie i kanał technologiczny. Rozbudowie poddane będą przepusty. Ukończenie zadania zaplanowano na 2028 r.

Województwo wielkopolskie
Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze węzła Bralin w ciągu drogi S8


Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku 1200 m. Celem inwestycji jest budowa oświetlenia węzła Bralin. W ramach zadania planuje się również demontaż istniejącego podświetlenia tablic E-1 i E-2 oraz zmianę zasilania znaków aktywnych i kamer w obrębie węzła. W związku ze zlokalizowaniem węzła Bralin w obszarze leśnym, obecne podświetlenie znaków (panele fotowoltaiczne) jest mało efektywne, w dni pochmurne znaki są niewidoczne. Podłączenie do sieci energetycznej i wykonanie pełnego oświetlenia węzła poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zadanie przewidziano do realizacji w 2021 r.

Województwo podkarpackie
Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Motycze Szlacheckie


Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 77 w miejscowości Motycze Szlacheckie i przewiduje budowę zatoki autobusowej, chodnika o długości 150 m po lewej stronie drogi oraz przejścia dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem i oznakowaniem, a także przebudowę dwóch przepustów drogowych. Zadanie przewidziano do realizacji w 2021 r.

Tekst i mapa: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA