REKLAMA
Energetyka Wiadomości
6 Minut czytania

W Gaju Oławskim powstanie unikatowy projekt energetyczny

Blisko 47 mln zł z WFOŚiGW we Wrocławiu na 4 elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 10 MW to I etap nowych inwestycji w podwrocławskim Gaju Oławskim. W planach jest jeszcze budowa 4 magazynów energii.

To ważne informacje przekazane podczas spotkania, w którym uczestniczył m.in. Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.
 
Zdjęcie: WFOŚiGW we Wrocławiu
Zdjęcie: WFOŚiGW we Wrocławiu

Nowe inwestycje pochłoną łącznie blisko 100 milionów złotych. W tej kwocie jest niskooprocentowana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu. – Fundusz aktywnie wspiera projekty, które rozwijają produkcję czystej energii w naszym regionie i przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają Dolnoślązacy – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Już są gotowe fundamenty nowych wiatraków, które po zakończeniu budowy osiągną po około 200 m wysokości – dodaje. To niemal tyle, ile mierzy wrocławski Sky Tower. Spodziewane efekty działania elektrowni wiatrowych to m.in. ograniczenie emisji do powietrza o blisko 28 tys. ton gazu cieplarnianego CO2 oraz pyłów o 1,3 tys. ton rocznie. Wiatraki w ciągu roku wyprodukują tyle zielonej energii elektrycznej, że będzie można nią zasilić około 2 tys. domów jednorodzinnych, w których mieszka po 4 osoby. Z zielonego prądu może skorzystać więc 8 tys. mieszkańców. To tylko niektóre ze spodziewanych efektów realizacji nowego projektu, który ma być gotowy pod koniec tego roku. – Należy pamiętać, że takie inwestycje, jak w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, wpływają na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza, ale także zwiększają poziom bezpieczeństwa energetycznego. Przyczyniają się również do tworzenia nowych miejsc pracy i podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstw korzystających z zielonej energii. Jest to szczególnie ważne w czasie wyhamowania gospodarki przez epidemię koronawirusa. Rząd stawia na inwestycje w energetyce, zwłaszcza w sektorze OZE. To będzie koło zamachowe polskiej gospodarki, także po ustąpieniu epidemii – mówi Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. – W najbliższych latach Polska będzie jednym z największych w Europie placów budowy w segmencie OZE, a innowacyjne projekty w Gaju Oławskim są doskonałym przykładem do naśladowania dla klastrów energii i przedsiębiorców w całym kraju – dodaje. Klaster to lokalne porozumienie przedsiębiorców, samorządowców i uczelni wyższych działających na rzecz m.in. bezpieczeństwa energetycznego, pobudzenia energetyki prosumenckiej, niższych cen energii i rozwoju technologii wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii. Członkowie-założyciele klastra to: Tauron Ekoenergia sp. z o.o., Promet-Plast s.c. w Oławie, Metalerg sp. z o.o. w Oławie, Gmina Oława, Gmina Miasto Oława oraz Powiat Oławski. 11 maja podczas spotkania w Gaju Oławskim został podpisany list intencyjny o współpracy przy rozwijaniu nowatorskich projektów Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, którego sygnatariuszem był Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu i przedstawiciel Klastra. Wielomilionową umowę na dofinansowanie inwestycji parafowali przedstawiciele Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu: Łukasz Kasztelowicz, Prezes i Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes oraz Właściciele firmy Promet-Plast, która jest członkiem Klastra: Elżbieta Jeżewska i Andrzej Jeżewski.

Magazyny energii jak baterie do smatfonów

 
Oławska spółka planuje gromadzić produkowaną czystą energię w czterech litowo-jonowych magazynach energii o łącznej pojemności 12 MWh, które można porównać do baterii ze smartfonów czy samochodów elektrycznych. Różna jest tylko skala. Inwestorzy opatentowali unikalną w skali Polski technologię, która m.in. pomoże rozwiązać bardzo ważny problem braku wytwarzania prądu przez wiatraki w czasie, gdy nie wieje wiatr albo jest bardzo słaby. Wtedy energia do sieci popłynie z magazynów. Bezwietrzna pogoda, to nie jedyny kłopot wytwórców zielonej energii. W czasie kiedy zapotrzebowanie na moc jest niskie, magazyny znowu przychodzą z pomocą, gromadząc nadmiar produkowanej przez wiatraki energii. Zdarza się też, że zapotrzebowanie na prąd jest dużo większe, niż normalnie. Wtedy magazyny energii kierują do sieci odpowiednio więcej prądu. Właśnie te inteligentne, elastyczne możliwości zarządzania i przesyłania zielonej energii do sieci wyróżniają podwrocławski wynalazek na tle innych tego typu rozwiązań. – Docelowo planujemy wytwarzać 100 MWh energii, czyli mniej więcej tyle, ile potrzeba aby zaopatrzyć w prąd całą Oławę, miasto liczące 33 tys. mieszkańców. W stu procentach będzie to energia zielona, odnawialna, podchodząca z farmy fotowoltaicznej z magazynami energii i kogeneracji – mówi Andrzej Jeżewski, Właściciel firmy Promet-Plast i lider Klastra EKO. – Dzięki tym rozwiązaniom uniezależnimy się od pogody i będziemy mieć kontrolę nad tym, kiedy wytworzona energia zostanie zużyta – dodaje.

Fotowoltaika w walce z suszą

 
Zdjęcie: WFOŚiGW we Wrocławiu
Zdjęcie: WFOŚiGW we Wrocławiu

Podczas spotkania w podwrocławskiej farmie wiatrowej zaprezentowano również inne nowatorskie rozwiązania, które są prowadzone we współpracy z Klastrem EKO. Chodzi o projekt „Agro Hydro Energy”, który ma pomóc w walce z suszą w rolnictwie. To na razie prototyp, który można obejrzeć przy siedzibie spółki. W przyszłości ta technologia ma być używana w nowoczesnym rolnictwie. Nad uprawami w odstępach, na kilkumetrowych wspornikach będą ustawiane panele fotowoltaiczne, które mogą produkować energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa i maszyn wykorzystywanych przez rolników. Instalacje będzie można montować na już uprawianych polach, bez konieczności zmiany ich przeznaczenia, nadal będzie można zbierać z nich plony. Panele częściowo przepuszczają światło słońca, aby nie utrudniać wzrostu roślin. Deszczówka, która spadnie na panele jest odprowadzana do podziemnych zbiorników. Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do nawadniania pól. Ta pilotażowa instalacja to oszczędność powierzchni uprawianej ziemi, wody i energii.

6 wiatraków już produkuje zielony prąd


Inwestycje nie są jedynym przykładem współpracy spółki, która jest jednym z członków założycieli oławskiego Klastra EKO z WFOŚiGW we Wrocławiu. – W 2012 r. Promet-Plast dzięki wsparciu z Funduszu wybudował elektrownię wiatrową o mocy 3,2 MW składającą się z 4 turbin. Trzy lata później kolejna pożyczka umożliwiła budowę dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 6 MW – mówi Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu. Te dwie instalacje to pierwsze w Polsce synchroniczne turbiny wiatrowe o najwyższej efektywności energetycznej i wysokości nieco powyżej 200 m.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA