Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

W Katowicach o jakości powietrza

18 września w Katowicach odbyło się spotkanie z udziałem ministra klimatu Michała Kurtyki, wiceministra Ireneusza Zyska i Piotra Dziadzio z przedstawicielami władz regionu i naukowcami z GIG, w celu omówienia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

 
Zdjęcie: NFOŚiGW
Zdjęcie: NFOŚiGW
Głównym tematem rozmów były programy „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” oraz kwestie związane z technologią CCS.

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu spotkało się z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim oraz wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem, by podsumować dotychczasowe działania i omówić dalsze kroki w walce ze smogiem w regionie. Istotnym elementem rozmów były rządowe programy „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog”.

Jak podkreślił minister Kurtyka, zaangażowanie mieszkańców województwa śląskiego, którzy chętnie sięgają po rządowe wsparcie, odgrywa ważną rolę w walce ze smogiem w regionie.

– Czyste Powietrze to program, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Ze względu na konieczność pilnej poprawy jakości powietrza program jest stale ulepszany na potrzeby właścicieli budynków mieszkalnych, organizacji pozarządowych oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska –
podkreślił szef resortu klimatu.

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu uczestniczyło też w spotkaniu z prof. dr hab. inż. Stanisławem Pruskiem z Głównego Instytutu Górnictwa i jego zespołem, w trakcie którego ministrowie rozmawiali na temat technologii CCS, umożliwiającej oddzielenie i wychwycenie dwutlenku węgla ze spalin, w celu ograniczenia jego emisji do atmosfery. Jak podkreślano, szansą dla szybszego rozwoju tej technologii, jest spadek jej obecnie wysokich kosztów, którego możemy się spodziewać w momencie wyskalowania i ustandaryzowania procesu CCU/CCS, wprowadzanego podczas np. wytwarzania wodoru.

Ministrowie wraz z prezesem NFOŚiGW Maciejem Chorowskim i wiceprezesem NFOŚiGW Pawłem Mirowskim, spotkali się z włodarzami Pszczyny, którzy zainteresowani są przeprowadzeniem w gminie pilotażu nowej wersji programu „Czyste Powietrze” (3.0), skierowanego do gmin, gdzie problem jakości powietrza jest najbardziej znaczący. Uwzględnione w pilotażu usprawnienia programu mają służyć rozszerzeniu katalogu beneficjentów, mogących ubiegać się o dofinansowanie, o właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI