REKLAMA
Budownictwo Energetyka Wiadomości

W Kole powstała ciepłownia geotermalna

Prawie 62 mln zł to łączna kwota wsparcia przekazanego przez NFOŚiGW na projekt pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”, ponad 28 mln zł to dotacja z POIiŚ na lata 2014-2020 oraz pożyczka w wysokości ponad 33 mln zł ze środków krajowych.

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/nfosigw/

Celem projektu była budowa ciepłowni geotermalnej wraz z wykonaniem zatłaczającego otworu geotermalnego Koło GT-2. Inwestycja miała także na celu obniżenie emisyjności systemu ciepłowniczego miasta Koła poprzez zmniejszenie wykorzystania obecnie stosowanych kotłów węglowych na rzecz wykorzystania energii geotermalnej do produkcji ciepła.

Zakres projektu składał się z dwóch kluczowych części: realizacji odwiertu geotermalnego o głębokości 2950 m oraz budowy ciepłowni geotermalnej wyposażonej w wymienniki ciepła, pompy obiegowe, rurociągi, zawory, filtry, układy automatyki, system stabilizacji, układ awaryjnego zaazotowania oraz wszelkie inne urządzenia regulacyjne, zabezpieczające i pomiarowe wymagane do poprawnej pracy instalacji. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 80 mln zł.

Uroczysta inauguracja inwestycji odbyła się 1 marca br. w Kole przy udziale m.in. minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz Roberta Gajdy, wiceprezesa NFOŚiGW.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA