REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

W Krakowie nt. odporności infrastruktury kolejowej na zmiany klimatu

W jakim stopniu zarządcy infrastruktury kolejowej przygotowani są na zagrożenia płynące ze strony zmieniającego się klimatu? Jak im zapobiegać i minimalizować ryzyka dla przewozów towarów i ludzi? Jak szybko przeciwdziałać pogodowym sytuacjom nadzwyczajnym? Na te pytania w Krakowie odpowiedzi szukali specjaliści biorący udział w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu Koleje Transeuropejskie (TER), prowadzonego przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ), których gospodarzem były PLK.

Zdjęcie: Piotr Hamarnik, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

Małopolskę jako miejsce wydarzenia wybrano nieprzypadkowo. Ten region narażony jest na skutki intensywnych opadów, szczególnie w terenie górzystym, jak to miało miejsce m.in. w 2010 roku, kiedy w wyniku powodzi linie kolejowe w dolinie Popradu zostały poważnie uszkodzone, a miejscami zniszczone. Na przykładzie polskich doświadczeń przeanalizowano najkorzystniejsze rozwiązania prewencyjne wobec negatywnych zjawisk pogodowych, wynikających ze zmian klimatu.

Praktyczna część spotkania polegała na przeprowadzeniu symulacji skutków powodzi na fikcyjnej linii kolejowej o realnych parametrach. Ćwiczenia prowadzili specjaliści z Politechniki Federalnej w Zurychu, natomiast uczestnikami byli eksperci z Polski i Czech. W ramach testów omówiono wpływ powodzi na stan linii kolejowej. Symulację rozpoczęto od określenia możliwych konsekwencji żywiołu, a następnie przeanalizowano dodatkowe scenariusze, takie jak intensywna powódź, większe zniszczenia infrastruktury niż przewidywano oraz mniejsza niż oczekiwano liczba ekip naprawczych. W trakcie warsztatów udowodniono, jak ważne są dobrze zaplanowane działania adaptacyjne, biorące pod uwagę określony system transportowy i jego specyfikę. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z gwałtownych zmian pogodowych pozwala trafnie planować inwestycje i właściwie ukierunkować utrzymanie infrastruktury.

Projekt TER powstał w 1990 roku jako ośrodek analiz i wymiany doświadczeń w zakresie sieci kolejowej państw TER. Członkami projektu są obecnie Armenia, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia oraz Turcja.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA