REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

W Kraśniku powstanie nowoczesna sieć kanalizacyjna

NFOŚiGW dofinansuje budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Kraśniku. Ponad 22,5 mln zł wyłoży z unijnego budżetu a 6 mln zł ze środków krajowych. Prace potrwają do 2023 r.

Umowę dotyczącą realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik” 14 marca 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu zawarli: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda i Prezes Zarządu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Waldemar Suchanek.

W wydarzeniu udział wziął także Zastępca Burmistrza Miasta Kraśnik Dariusz Lisek, który powiedział: – W przedsięwzięciu uważamy za najistotniejsze skanalizowanie tych dzielnic miasta, które nie miały należytej tego typu infrastruktury. Odchodzimy od zbiorników bezodpływowych, idziemy w kierunku nowoczesności i dbamy jeszcze mocniej o ekologię. W momencie, kiedy system kanalizacji stanie się szczelny, uzyskamy ogromne korzyści środowiskowe. W konsekwencji realizacji wszystkich prac i zyskania większej liczby użytkowników systemu, możemy także przewidywać w przyszłości możliwości obniżenia cen wody i ścieków.

W ramach kraśnickiej inwestycji zaplanowano dziesięć kontraktów, w tym siedem na roboty budowlane a trzy na usługi. Przewidziano budowę i modernizację około 24 kilometrów instalacji sanitarnej oraz budowę niespełna kilometra sieci wodociągowej, a także przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację stacji uzdatniania wody. W wyniku prac blisko dwa tysiące nowych osób zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej a 154 mieszkańców Kraśnika skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Projekt oszacowano na ponad 46 mln zł. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, wyniesie ponad 22,5 mln zł a zwrotna pomoc w formie pożyczki z budżetu NFOŚiGW – 6 mln zł. Resztę wydatków poniesie beneficjent z własnych środków. To kolejna umowa wod-kan realizowana w nawiązaniu do V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który został opracowany przez Ministerstwo Środowiska i przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu 2018 r.

Wcześniej, w perspektywie 2007-2013, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizowało projekt „Przebudowa – modernizacja Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Kraśniku”, współfinansowany ze środków europejskich. Wówczas Instytucją Wdrażającą był WFOŚiGW w Lublinie. Projekt o całkowitej wartości 61,5 mln zł dostał pożyczkę na współfinansowanie ze środków NFOŚiGW w kwocie 9 mln zł.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA