REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

W Krynicy o rozwoju infrastruktury

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Mikołaj Wild i Andrzej Bittel wzięli udział w XXVIII Forum Ekonomicznym, które odbywa się w dniach 4-6 września 2018 r. w Krynicy-Zdroju.

Głównym punktem programu aktywności międzynarodowej MI w Krynicy był panel ministrów ds. transportu „Europa Środkowa – Infrastruktura w przebudowie” w ramach konferencji Europa Karpat, organizowanej co roku przez Sejm RP przy okazji Forum Ekonomicznego w Krynicy. Minister Andrzej Adamczyk oraz ministrowie ds. transportu Czech, Litwy, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier przedyskutowali najważniejsze projekty infrastrukturalne łączące kraje naszego regionu (m.in. Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica oraz Koleje Dużych Prędkości), będące praktyczną realizacją idei Inicjatywy Trójmorza. Ministrowie zgodzili się, że o ile postęp w rozwoju połączeń drogowych i kolejowych jest widoczny, to niezbędne jest dalsze przyspieszenie działań i utrzymanie odpowiedniego poziomu finansowania ze strony Unii Europejskiej w nowej, wieloletniej perspektywie finansowej.

Po zakończeniu panelu, z inicjatywy Polski, ministrowie podpisali Wspólne Oświadczenie między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrem Transportu Republiki Czeskiej, Ministrem Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, Ministrem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministrem Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej oraz Ministrem Infrastruktury Ukrainy w zakresie najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Deklaracja ta jest wspólnym głosem krajów sygnatariuszy w sprawie dalszej współpracy na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury.

Podczas Forum Ekonomicznego przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury uczestniczyli w sesjach poświęconych rozwojowi sieci kolejowej, lotniczej i drogowej w Polsce i regionie Europy Środkowej.

– Rząd przeznacza w sumie 100 mld zł na polską kolej. To kwota znacząca dla polskiej gospodarki. Zawsze ważne jest rozsądne rozpisywanie długofalowych strategii inwestycji –
powiedział minister Adamczyk.

– Stawiamy przed sobą ambitne cele. Na sieci kolejowej TEN-T standardem jest dziś prędkość 160 km/h. Dążymy do tego, by w Polsce podróżować koleją z prędkością nawet 250 km/h –
mówił wiceminister Bittel w trakcie panelu dotyczącego przyszłości infrastruktury kolejowej w Europie.


Wiceminister Mikołaj Wild wziął udział sesji poświęconej powstaniu CPK.

– W historii Polski nie było jeszcze tak wielkiej inwestycji, jak Centralny Port Komunikacyjny. To ogromne wyzwanie. To kilkaset przedsięwzięć, które są prowadzone równolegle, w powiązaniu ze sobą –
mówił wiceminister Wild.

Polsko-węgierskie i polsko-ukraińskie spotkania dwustronne

5 września 2018 r., na marginesie Forum Ekonomicznego w Krynicy, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier Peterem Szijjartó i ministrem infrastruktury Ukrainy Volodymyrem Omelyanem.

W trakcie spotkania z przedstawicielem węgierskiego rządu zostały omówione m.in. kwestie rozwoju Kolei Dużych Prędkości oraz współpracy dotyczącej Bursztynowego Kolejowego Korytarza Towarowego i szlaku drogowego Via Carpatia.

– Projekt budowy systemu Kolei Dużych Prędkości to bez wątpienia przedsięwzięcie cywilizacyjne, które może zmienić mapę transportową Unii Europejskiej na korzyść naszego regionu –
mówił minister Adamczyk.

– Rozwój połączeń transportowych na osi północ-południe stanowi znaczący impuls do aktywizacji i rozwoju gospodarczego, nie tylko basenu dla Morza Bałtyckiego, ale także całej Europy Środkowo-Wschodniej. Polska razem z Węgrami jest zaangażowana w projekty transportowe, takie jak Via Carpatia –
dodał Andrzej Adamczyk.


Podczas spotkania z ministrem Volodymyrem Omelyanem minister Andrzej Adamczyk przypomniał, że Ukraina jest dla Polski partnerem strategicznym, szczególnie w kontekście rozwoju infrastruktury transportowej w regionie. Ta współpraca będzie mieć realne przełożenie na zapewnienie ciągłości sieci drogowej i kolejowej. Tematami spotkania były kwestie dotyczące transgranicznej komunikacji kolejowej, dalszego rozwoju regularnych połączeń towarowych oraz rozszerzenia połączeń komunikacyjnych w ramach sieci TEN-T o państwa Partnerstwa Wschodniego, w tym Ukrainy.

Ponadto delegacje Polski i Litwy podpisały list intencyjny dotyczący testowania technologii 5G na trasie Via Baltica.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA