REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

W sierpniu ruszy realizacja wodociągu w ul. Abrahama w Krakowie

Wodociągi Miasta Krakowa informują, że w sierpniu br. rozpocznie się realizacja magistrali wodociągowej ø 800 mm (wraz z komorą zasuw oraz przebudową istniejącej sieci wodociągowej ø 500 mm) w pasie ul. Abrahama w Krakowie.

Wspomniane przedsięwzięcie, poprzez wbudowanie dodatkowej infrastruktury, zminimalizuje ryzyko przyszłych ingerencji w obszary chronione dawnego obozu KL Plaszow (Płaszów) oraz zapewni bezpieczeństwo ciągłości dostaw wody pitnej do ponad 250 tysięcy mieszkańców Krakowa.Równocześnie należy podkreślić, że wszelkie prace budowlane prowadzone będą w sposób gwarantujący nienaruszalność miejsc pochówków, zlokalizowanych na terenie przedwojennych cmentarzy, w uzgodnieniu z Gminą Wyznaniową Żydowską, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Zarządem Inwestycji Miejskich oraz pod nadzorem archeologa.


Autor: Wodociągi Miasta Krakowa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA