REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Warbud na konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo 2023”

21 marca 2023 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbyła się 14. edycja Konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo 2023”. Ten dzień z pewnością spółka Warbud zalicza do udanych.

 

Zdjęcie: Warbud SA, www.warbud.pl
Zdjęcie: Warbud SA, www.warbud.pl

Ważny głos w  debacie

W debacie poświęconej zamówieniom publicznym Warbud reprezentował Przemysław Szulfer, Dyrektor ds. Skarbowości i  Administracji, który wraz z  ekspertami biznesu, sektora publicznego, infrastrukturalnego, kolejowego, transportowego i  zielonego budownictwa – rozmawiał nt. waloryzacji cen, zarządzania ryzykiem inwestycji oraz formuły PPP jako alternatywy dla finansowania polskiej infrastruktury.

Podkreślał, że sektor budowlany życzyłby sobie poprawy konkurencyjności i  lepszych warunków działalności – nie tylko dla generalnych wykonawców, ale również lepszej kondycji finansowej dla podwykonawców. – Bez nich sektor nie ma szans się rozwijać. Rynek oczekuje wsparcia ze strony sektora bankowego, finansowego. Obserwujemy pogarszającą się sytuację finansową i  płynnościową po stronie naszych podwykonawców. Bez małych i  średnich przedsiębiorstw nie możemy myśleć o  budowie potencjału całego sektora budowlanego w  Polsce – powiedział P. Szulfer.

Statuetka za realizację PCN Łukasiewicz

Podkarpackie Centrum Nauki „ŁUKASIEWICZ” zdobyło laur w  kategorii: Realizacja Roku – Budownictwo Kubaturowe. Doceniono nowoczesne rozwiązania technologiczne, wysoką jakość wykonania, znacząco wyróżniającą się na tle konkurencji. Nagrodę w  imieniu zespołu budowy odebrali Paweł Kiwak, kierownik kontraktu Oddziału Wschód oraz Maciej Kurowski, kierownik budowy. – Jestem dumny. Tym bardziej, że to drugi po warszawskim Centrum Nauki Kopernik, obiekt tego typu i  takiej skali w  Polsce, który zbudował Warbud – powiedział P. Kiwak, podkreślając, że nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wszystkich pracowników

Nicolas Dépret Osobowością Roku Sektora Budowlanego

Podczas uroczystej gali „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, będącej zwieńczeniem konferencji, kapituła konkursu uhonorowała p. Nicolasa Dépret – Prezesa Zarządu Warbud SA i  Eurovia Polska, przyznając tytuł „Osobowość Roku Sektora Budowlanego”. To szczególne wyróżnienie przyznawane liderom branży w  uznaniu biegłości w  praktykach biznesowych, ponadprzeciętnej jakości zarządzania firmą oraz podejmowania decyzji przyczyniających się do wzrostu przychodów i  wartości zarządzanej spółki. – Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. W  naszej branży, nie wiem, czy osobiste wyróżnienia mają znaczenie. To praca zespołowa i  powinno stać tu ze mną 2,5 tysiąca osób – powiedział N. Dépret, przyjmując statuetkę z  rąk Jana Stylińskiego, Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Źródło: tekst Warbud SA, www.warbud.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA