REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Warbud oddał odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy

Spółka Warbud oddała do użytkowania odcinek C Południowej Obwodnicy Warszawy. To część jednej z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w stolicy.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy podzielona została na trzy odcinki. Najdłuższy – zrealizowany przez Warbud SA – oznaczony literą „C”, rozciąga się na odcinku 7,5 km od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” (od km ok. 11+478,52 do km 18+949,95). Zadanie wykonane była w formule „zaprojektuj i buduj”. 22 grudnia 2020 r. o  godz. 12:15 po pięciu latach od podpisania umowy z  GDDKiA, miało miejsce uroczyste otwarcie inwestycji. Wydarzenie to, było relacjonowane przez największe stacje telewizyjne. Uroczystego otwarcia dokonał premier RP Mateusz Morawiecki. Warbud SA na uroczystości reprezentowali: p. Piotr Mika, Członek Zarządu, oraz p. Artur Raczak, Dyrektor Kontraktu.

Zrealizowana trasa S2 posiada dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w  każdym kierunku. Zadanie C  obejmowało również budowę m.in. czterech dwujezdniowych obiektów na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Węzła Patriotów – strategicznego obiektu na trasie z  dwoma obiektami drogowymi, czterema kolejowymi i  przebudowami sieci. Ponad trasą S2 zostały przeprowadzone cztery wiadukty drogowe w  ciągu ulic: Tawułkowej, Mozaikowej, Zabawnej i  Izbickiej, wykonano około 32 km dróg poprzecznych, lokalnych i  dojazdowych, jak również sieć chodników dla pieszych i  ścieżek rowerowych oraz przebudowę układu torowego. Przejście przez obszar parku krajobrazowego wymagało od inżynierów z  Warbudu przyjęcia rozwiązań technicznych, które zminimalizowały szkodliwy wpływ trasy na otoczenie. Ponad 365-metrowe estakady w  Mazowieckim Parku Krajobrazowym wybudowano coraz powszechniej stosowaną metodą nasuwania podłużnego. Zaś Węzeł Patriotów powstał w  technologii tzw. wanny szczelnej. Ponad 340 m  długości wannę, usytuowano w  obniżeniu terenu, dodatkowo cały węzeł został otoczony ekranami. Nad wanną przeprowadziliśmy cztery wiadukty kolejowe dla linii kolejowej Warszawa – Dorohusk oraz dwa drogowe dla jezdni w  ciągu ulicy Patriotów (wschodniej i  zachodniej). Dużym wyzwaniem także było podwodne betonowanie korka pompowni w  wannie szczelnej i  realizacja prac w  sąsiedztwie czynnego ruchu kolejowo-drogowego.

Kierownik budowy – p. Adam Zalewski – dziękując swojemu zespołowi za współpracę i  zaangażowanie podkreślił, że zarówno osoby związane z  budownictwem infrastrukturalnym, jak i  spoza branży wysoko oceniają profesjonalizm, przygotowanie oraz przebieg samej realizacji prac na zakończonej budowie POW, zadanie C.

Źródło: Warbud SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA