REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Warbud wybuduje budynek Sądu Rejonowego w Toruniu

20 lipca 2018 r. w Toruniu Warbud podpisał umowę na generalne wykonawstwo gmachu toruńskiego Sądu Rejonowego, zlokalizowanego w obrębie Pl. Zwycięstwa, ul. Jagiellońskiej, ul. Grudziądzkiej i ul. Wł. Warneńczyka.

Ze strony Warbudu obecni byli: p. Wojciech Gerber, Członek Zarządu oraz p. Daniel Okoński, Prokurent. Zaś Zamawiającego reprezentował p. Marian Pieńczewski, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Kontrakt obejmuje realizację nowego budynku wraz z pełną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i częściowym wyposażeniem.

Szczegółowy zakres zamówienia dla Warbudu obejmuje wykonanie:
– rozbiórki istniejących nawierzchni z płyt granitowych, częściowo do wykorzystania,
– zabezpieczenia wykopu wraz z odwodnieniem,
– robót ziemnych,
– konstrukcji żelbetowej budynku (14.750m³ betonu, 2.000 ton stali),
– hydroizolacji części podziemnej,
– robót wykończeniowych, w tym ok. 10.000 m2 elewacji z płyt z betonu architektonicznego,
– częściowego wyposażenia obiektu,
– instalacji sanitarnych,
– instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
– zagospodarowania terenu.

Parametry techniczne obiektu:


Liczba kondygnacji nadziemnych: 4,5,6

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Maksymalna wysokość (od poziomu terenu): 25,00 m

Maksymalna długość: 78,91 m

Maksymalna szerokość: 68,28 m

Powierzchnia zabudowy: 3 596,85 m²

Powierzchnia netto: 17 812,08 m²

Powierzchnia całkowita: 20.141 m²

Kubatura brutto: 88 086,86 m³

Termin realizacji: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy


Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 28/29, 80-803 Gdańsk.

Autor: Warbud SA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA