REKLAMA
Drogi Wiadomości

Warbud wybuduje węzeł Brynów w Katowicach

Konsorcjum firm Warbud SA oraz Przedsiębiorstwo „STOR” Sp. z o.o. wykona węzeł przesiadkowy Brynów w Katowicach. Zamawiającym jest Miasto Katowice oraz spółka Tramwaje Śląskie, zaś projektantem MERiTUM PROJEKT.

Zakres prac dla Warbudu:
– realizacja budynku obsługi podróżnych,
– budowa wiaty peronowej oraz wiaty rowerowej,
– budowa parkingu wielopoziomowego wraz z automatyką parkingową,
– budowa murów oporowych,
– wykonanie robót drogowych, przebudowa istniejącego układu drogowego ulic Rzepakowa, Żytnia, Kłodnicka, Gen. Z. Waltera Jankego, T. Kościuszki wraz przebudową istniejących ciągów pieszych i rozbudową ciągów rowerowych,
– budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowych dla autobusów,
– budowa parkingu naziemnego dla funkcji „Park&Ride” wraz z systemem poboru opłat,
– budowa miejsc krótkotrwałego postoju do ok. 3 min do wysiadania (tzw. „Kiss&Ride”),
– zagospodarowanie terenu inwestycji poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, małej architektury, elementów dekoracyjnych i reklamowych oraz urządzeń typu „citylight”.

Obiekt w liczbach:


1. Budynek dworca:
– Powierzchnia zabudowy: 445,10 m2
– Powierzchnia użytkowa: 370,38 m2
– Kubatura: 2 224,00 m3
2. Parking dwupoziomowy
– Powierzchnia zabudowy: 5 640 m2
– Powierzchnia użytkowa: 8 468 m2
– Kubatura: 34 210,72 m3
3. Wiata peronowa
– Powierzchnia zabudowy: 2 390 m2
– Kubatura: 21 510 m3

Termin realizacji: grudzień 2017 – październik 2019 r.

Autor: Warbud SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA