REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Warbud wykona nadbudowę budynku głównego WSZK w Lublinie

6 października 2022 roku spółka Warbud podpisała umowę z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie na wykonanie nadbudowy istniejącego budynku głównego.

 
Kolaż: Warbud SA, www.warbud.pl
Kolaż: Warbud SA, www.warbud.pl
Dokument sygnowali: p. Nicolas Dépret, Prezes Zarządu Warbud SA i p. Lech Wąsowski, Dyrektor Regionu Południe, zaś ze strony Zamawiającego płk dr n. biol. Aleksander Michalski, Komendant.

Kontrakt przewiduje nadbudowę istniejącego budynku głównego o  najwyższą kondygnację w  obrębie istniejącego poddasza nieużytkowego, z  przeznaczeniem na funkcję medyczną. Na powierzchni tej mieścić się będą komfortowe i  nowoczesne oddziały: Neurochirurgii, Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej i  Neurochirurgicznej. Zakończenie prac przewidziane jest za 27 miesięcy od daty podpisania umowy.

Warbud wykona kontrakt w  dwóch etapach. W  ramach I  etapu, spółka przebuduje skrzydło zachodnie i  część środkową wraz z  łącznikiem. Tu docelowo zlokalizowany będzie Oddział Kardiologii i  Rehabilitacji Kardiologicznej. Po zakończeniu prac budowlanych i  wykończeniowych oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, Oddział Kardiologiczny mieszczący się obecnie na kondygnacji poniżej, będzie przeniesiony do nowych pomieszczeń.

Po zakończeniu I  fazy robót, można będzie przystąpić do etapu II obejmującego wykonanie Oddziału Neurochirurgii i  Rehabilitacji Neurologicznej w  skrzydle wschodnim i  fragmentu części centralnej. Po zakończeniu tych prac i  uzyskaniu pozwolenie na użytkowanie nastąpi przeniesienie Oddział Neurochirurgii w  docelowe miejsce.

Powierzchnia całkowita nadbudowy etapu I  wynosi: 3  270,34m², zaś etapu II: 2  879,43m².

Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie prac budowlanych w  zakresie budynków wielofunkcyjnych, a  także robót instalacyjnych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, wodnych i  kanalizacyjnych, p.poż. oraz robót wykończeniowych.

– Mam nadzieję, że podpisana umowa na przebudowę i  nadbudowę Szpitala Wojskowego, przyniesie realne korzyści dla mieszkańców Lublina i  całego regionu –
powiedział Nicolas Dépret, Prezes Zarządu Warbud SA. – Dziękując Inwestorowi za zaufanie i  powierzenie nam kontraktu, chciałbym zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby po zakończeniu prac, szpital był nie tylko estetyczny, komfortowy i  bezpieczny, ale przede wszystkim dostosowany do obowiązujących przepisów, w  którym warunki hospitalizacji pacjentów spełnią najwyższe standardy leczenia. Nasza kadra odpowiedzialna za tę budową, to znakomici fachowcy. Jestem przekonany, że inwestycja zakończy się sukcesem i  w terminie, pomimo trudności z  jakimi od dłuższego czasu mierzy się branża budowlana. Przemawia za nami bogate doświadczenie w  sektorze budownictwa medycznego. Na swoim koncie mamy bowiem ponad 40 kompleksów szpitalnych i  obiektów dla służby zdrowia, zrealizowanych na terenie całego kraju – kończy wypowiedź Prezes Warbudu.

Źródło: tekst Warbud SA, www.warbud.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA