REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Warbud wykona obiekty dla UMCS w Lublinie

12 grudnia 2018 r. Warbud podpisał umowę na realizację dwóch budynków dla Instytutu Psychologii i Wydziału Politologii UMCS przy ul. Głębokiej w Lublinie. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 18 miesięcy.

Umowę podpisali: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz ze strony Warbudu p. Piotr Ordon – Dyrektor Regionu Wschód.

W ramach kontraktu Warbud zrealizuje zespół budynków Wydziału Politologii i Instytutu Psychologii, który będzie składał się z trzech funkcjonalnie połączonych obiektów o łącznej powierzchni ponad 11 tys. m2. W kompleksie od strony zachodniej znajdzie się Wydział Politologii zajmujący 4,5 tys. m2. powierzchni użytkowej, zaś w skrzydle wschodnim zlokalizowany zostanie Instytut Psychologii, który zajmie 2,8 tys. m2. Pozostała część, tzw. łącznik zajęta będzie przez części wspólne, takie jak: biblioteka, szatnia, barek oraz pomieszczenia techniczne.

Oprócz sal wykładowych, ćwiczeniowych i komputerowych, w nowym Wydziale Politologii znajdą się także m.in.: pomieszczenia kół naukowych, siedziba Legii Akademickiej, sale pracy własnej studentów, pracownie telewizyjne czy strzelnica elektroniczna. Nowy Instytut Psychologii, oprócz sal dydaktycznych, pomieści m.in.: pracownię testów psychologicznych czy pomieszczenie akademickiego centrum wsparcia.

Termin realizacji: 18 miesięcy

Powierzchnia zabudowy: 2 921,1 m2

Kubatura: 54 924,94 m3

Liczba kondygnacji: skrzydło zachodnie: 5, skrzydło wschodnie: 4, łącznik: 2

Autor: Warbud SA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA