REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Warbud zmodernizuje wiadukty w ciągu Trasy Łazienkowskiej

Spółka Warbud pozyskała kontrakt na modernizację wiaduktów drogowych nad ul. Paryską na warszawskiej Saskiej Kępie. Ofertę Warbudu wybrał Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta jako najkorzystniejszą. Umowę zawarto 13 grudnia.

 
Kolaż: Warbud SA, www.warbud.pl
Kolaż: Warbud SA, www.warbud.pl
Z ramienia Warbud SA dokument sygnował Nicolas Dépret, Prezes Zarządu, zaś ze strony Zamawiającego Łukasz Górecki, Dyrektor.

– Podpisanie tej umowy to dla nas wyjątkowy dzień i  kolejny ważny kontrakt w  naszym portfolio –
skomentował p. Nicolas Dépret, Prezes Zarządu Warbud SA. – Realizacja inwestycji drogowych jest szczególnie uciążliwa dla mieszkańców i  bezpośredniego sąsiedztwa inwestycji. Zwłaszcza, gdy – tak jak w  tym przypadku, Generalny Wykonawca zobligowany jest do zachowania przejazdu Trasą Łazienkowską przez cały czas prowadzenia robót. Dlatego w  trakcie rozbiórki pierwszego z  wiaduktów, przejazd będzie możliwy po drugim obiekcie. Następnie ruch skierujemy na nowo wybudowany wiadukt i  rozpocznie się rozbiórka pozostałej części drogi – powiedział Prezes Warbudu.

O projekcie


Celem inwestycji jest umożliwienie montażu ekranów akustycznych w  Al. Stanów Zjednoczonych, na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej, które ograniczą emisję hałasu. Decyzja o  konieczności ich budowy zapadła po przeprowadzeniu badań, które wykazały znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego. Aby go zredukować, wykonana zostanie także nowa, cicha nawierzchnia jezdni.

Aleja Stanów Zjednoczonych stanowi odcinek Trasy Łazienkowskiej. Jest to droga dwujezdniowa, rozdzielona pasem zieleni, z  trzema pasami ruchu w  każdym kierunku. Z  powodu złego stanu technicznego rozebrane, a  następnie odbudowane zostaną dwa wiadukty o  długości 210 m  każdy, przebiegające nad ul. Paryską. Projekt przewiduje dwa bliźniacze, dwunastoprzęsłowe ustroje nośne, o  konstrukcji dwudźwigarowej żelbetowej. Dźwigarami są belki krępe o  przekroju trapezowym: dołem mają szerokość po 250 cm i  rozszerzają się ku górze. Parametry obiektu będą zbliżone do istniejącej obecnie konstrukcji wiaduktów z  niewielkim poszerzeniem ustroju nośnego dla umożliwienia montażu ekranów akustycznych.

W ramach zamówienia przebudowane zostaną również pobliskie sieci: energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne, wodociągowe, c.o., gazowe oraz fragmenty ulic Bajońskiej i  Paryskiej. Całość prac Warbud wykona w  ciągu 30 miesięcy.

Parametry
– Rozpiętości teoretyczne przęseł: 14,50+10×18,00+14,50=209,00 m (w osi konstrukcji),
– Długość ustroju nośnego: 210,00 m,
- Podstawowa szerokość całkowita w  przęśle: 13,37 m (str. prawa) + 0,1 m + 12,89 m (str. lewa) = 26,36 m.

Źródło: tekst Warbud SA, www.warbud.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA