REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Warbud zrealizuje inwestycje dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

14 sierpnia Warbud podpisał kontrakt na zaprojektowanie, wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dwóch obiektów na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt wraz z wyposażeniem wbudowanym na stałe a także Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności, wchodzące w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 2014-2020, Priorytet:1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie: 1:1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni jednostek naukowych.

Zamawiającym jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt powstanie przy pl. Grunwaldzkim 45, na terenie istniejącego kampusu. W ramach kontraktu zostaną usunięte wybiegi dla zwierząt oraz kolidująca zieleń. Warbud rozbuduje Katedrę Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych o nowy parterowy obiekt z łącznikiem. Dodatkowo przebuduje i wyremontuje pomieszczenia w istniejących obiektach o powierzchni 160 m².

Dane o obiekcie:
– 1 kondygnacja nadziemna,
– powierzchnia zabudowy 350 m²,
– powierzchnia użytkowa 280 m²,
– kubatura 1 390 m³.

W nowym obiekcie CEZZ mieszczącym wiwarium i laboratoria zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania umożliwiające prowadzenie badań. Budynki wiwarium wraz z laboratoriami będą spełniać wymagania poziomu bezpieczeństwa biologicznego w klasie hermetyczności BSL2.
Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności to budynek naukowo-laboratoryjny z halą produkcyjną o następujących parametrach:
– 3 kondygnacje nadziemne,
– powierzchnia zabudowy 2 200 m²,
– powierzchnia użytkowa 5 660 m²,
– kubatura 27 000 m³.

Obiekt zaprojektowany zostanie przy użyciu technologii parametrycznego modelowania informacji o budynku (BIM). Laboratorium analiz mikroelementów zaprojektowane i wybudowane zostanie w klasie hermetyczności BSL2.

W ramach budynku centrum powstanie 14 laboratoriów: innowacyjnych technik pozyskiwania i utrwalania bioaktywnych składników żywności, innowacyjnych technologii serowarstwa, przetwórstwa mięsa, nutraceutyków i żywności funkcjonalnej, owoców i warzyw, surowców zbożowych, gastronomicznych i linia do obróbki cieplnej potraw, innowacyjnych produktów ekstrudowanych i funkcjonalnych preparatów polisacharydowych, oceny oddziaływania rolnictwa na środowisko, biotechnologii i mikrobiologii, biologii molekularnej komórki i genomiki porównawczej, pasz i żywienia zwierząt, izolowania i analizy składników bioaktywnych, a także ośrodek badań przedklinicznych i transplantacji komórkowych.

Terminy realizacji:
– Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt – 22 miesiące od daty zawarcia umowy,
– Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności – 28.04.2022 r.

Autor: Warbud SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA