Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Warbud zrealizuje kolejny kontrakt dla służby zdrowia

Spółka Warbud zrealizuje Łódzkie Centrum Toksykologii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 
Kolaż: Warbud S.A., www.warbud.pl
Kolaż: Warbud S.A., www.warbud.pl
Projekt wykonany będzie w  konsorcjum, w  którym WARBUD SA jest liderem, a  BUDOMAL Rafał Leśniak sp. z  o.o. – partnerem. Umowę zawartą 12 lipca 2022 r., w  imieniu Konsorcjum podpisali: Lech Wąsowski, Dyrektor Regionu Południe w  Warbud SA oraz Rafał Leśniak, Prezes Budomalu, zaś ze strony Inwestora: Monika Domarecka, Dyrektor Generalna Szpitala Klinicznego UM w  Łodzi, w  obecności prof. Radzisława Kordka, Rektora Uniwersytetu Medycznego i  pozostałych władz uczelni.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie części wschodniej istniejącego obiektu A-2.

Jest to czterokondygnacyjny budynek z  jedną kondygnacją podziemną, przylegający częściowo bezpośrednio, częściowo za pomocą łączników, do wielokondygnacyjnego obiektu A-1, w  którym usytuowany jest szpital. Część budynku A-2, przeznaczona dla potrzeb Centrum Toksykologii, jest aktualnie w  stanie surowym zamkniętym.

Dziękując za zaufanie i  dotychczasową, dobrą współpracę z  dyrekcją szpitala i  uczelni, Lech Wąsowski w  sposób szczególny podziękował całej ekipie budowy pod kierownictwem Tomasza Lipnickiego, która z  zaangażowaniem i  wysiłkiem realizuje dotychczasowy kontrakt na drugim etapie budowy CKD – polegający na modernizacji budynków A1 i  A2 oraz będzie również odpowiedzialna za realizację nowego Centrum Toksykologii.

Kontrakt obejmuje m.in.:
– budowę Oddziału Ostrych Zatruć (Oddział Toksykologii),
- rozbudowę Oddziału Anestezjologicznego i  Intensywnej Terapii,
- budowę ocieplonego podjazdu dla karetek,
- budowę Laboratorium Diagnostycznego,
- dostawę i  montaż wyposażenia.

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Źródło: tekst Warbud S.A., www.warbud.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI