REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Warszawa dofinansowuje likwidację szamb

Do końca maja trwa w Warszawie dodatkowy nabór wniosków o miejskie dofinansowanie likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.

Aby skorzystać z dotacji, inwestycja musi być zrealizowana w 2023 r.

Jeśli nieruchomość znajduje się na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, jej właściciel ma ustawowy obowiązek zrobić to na własny koszt. Wynika to z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Władze stolicy zachęcają mieszkańców do likwidacji szamb oferując im dotacje na ten cel w wysokości 6 tysięcy zł. W ubiegłym roku miasto udzieliło 358 takich dotacji.

Szczegóły warunków, jakie należy spełnić dostępne są na stronie internetowej warszawa19115.pl, z której można pobrać formularz wniosku. Na terenie 11 dzielnic – Bemowa, Białołęki, Bielan, Mokotowa, Rembertowa, Targówka, Ursynowa, Wawra, Wesołej, Wilanowa i Włoch – pomocy w wypełnieniu wniosku może udzielić Ekodoradca.

Wodociągi Warszawskie każdego roku modernizują i budują dziesiątki kilometrów nowych sieci – obecnie łączna długość stołecznej sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 4,4 tys. km. Osoby zainteresowane dotacją mogą sprawdzić, czy ich nieruchomość znajduje się w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej na geoportalu Bliżej Mieszkańca. Geoportal umożliwia też przejście procedur przyłączeniowych bez konieczności wychodzenia z domu. Szczegóły procedur dotyczących przyłączania się do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są dostępne na stronie Wodociągów Warszawskich w sekcji Dla Klienta.

Podłączenie budynku do kanalizacji niesie ze sobą wiele korzyści, przede wszystkim dla zdrowia i środowiska – nieszczelności szamb powodują przedostawanie się ścieków do wód gruntowych. Można też zaoszczędzić pieniądze przeznaczane na wywóz nieczystości z posesji. Roczna oszczędność dla czteroosobowej rodziny może wynieść kilka tysięcy zł. Przy założeniu, że jedna osoba wytwarza miesięcznie średnio 3 m³ ścieków, roczny koszt wywozu nieczystości z szamba to ponad 5 tys. zł. Zaś odprowadzenie tej samej ilości ścieków do kanalizacji miejskiej kosztuje niecały 1 tys. zł, czyli pięciokrotnie mniej.

Z ustawowego obowiązku przyłączenia się do kanalizacji wyłączone są nieruchomości wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Źródło: tekst Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA