Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Warszawa tworzy nowe Studium

Jaka będzie Warszawa? To zależy także od Ciebie. Miasto zbiera już wnioski do Studium, które nakreśli scenariusz przestrzennego rozwoju.

– Nowoczesna, zielona, otwarta i przyjazna metropolia, z aktywnymi mieszkańcami i bogatą ofertą pracy. Mamy już Strategię Warszawa2030 a teraz przystępujemy do sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zachęcam wszystkich mieszkańców, by włączyli się w proces jego powstawania – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Stołeczna metropolia mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi. W nowym Studium zostanie napisane i narysowane, jak miasto powinno się rozwijać przez najbliższe dziesięciolecia, bo to obowiązujące z 2006 roku już się mocno zdezaktualizowało.

– Chcemy stworzyć ramy rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie m.in. przez wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji, ochrony zabytków. Najważniejszym wyzwaniem jest zadbanie, by miasto nie rozlewało się na coraz to nowe, niezurbanizowane tereny. Budowanie w granicach obszaru zwartego ograniczy koszty ekonomiczne i ekologiczne –
przypomina Marlena Happach, Architekt Miasta.

Najpierw należy wypełniać luki w istniejącej zabudowie, tak by lepiej wykorzystać istniejące zasoby na zwartym obszarze miasta z dobrym transportem zbiorowym, blisko komunikacji szynowej. Zaplanowane zostaną obszary wielofunkcyjne, czyli miejsca, gdzie można żyć, pracować i odpoczywać, a to wszystko w celu ograniczenia potrzeby przemieszczania się po całym mieście. Ważne są też zmiany klimatyczne. Upalne lata, wysoka temperatura panująca w dzień i w nocy, gwałtowne ulewy (tzw. deszcze nawalne) wymuszają inny sposób projektowania i budowania miasta. Dlatego w Studium jednym z kluczowych wątków będzie tzw. zielona i niebieska infrastruktura, bo zieleń i woda stają się równie ważne jak zabudowa. Tylko w ten sposób stworzy się Warszawę odporną na nowe wyzwania klimatyczne i przyjazną mieszkańcom.

Nowe Studium powstanie za około 2,5 roku. To czas m.in. na sporządzenie koniecznych analiz, wariantowych koncepcji i różne uzgodnienia. W procesie tworzenia Studium ważna jest opinia każdego mieszkańca. Podzielcie się swoją wiedzą i wzmocnijcie proces projektowy składając wnioski.

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii w pokoju 27 na parterze, albo przesłać pocztą (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”) do 9 stycznia 2019 roku. Należy podać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwaga – z elektronicznej skrzynki podawczej można skorzystać tylko w przypadku opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Konsultacje Studium rozpoczęły się 14 września i potrwają do 9 stycznia 2019 r.

3 października o godz. 18.30 w Centrum Kreatywności Targowa odbędzie się debata społeczna z udziałem ekspertów. Od 10 listopada oraz 14 listopada w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury będzie działał miejski punkt konsultacyjny a od 5 listopada do 5 grudnia punkty dzielnicowe. A 24 listopada oraz 1 grudnia odbędą się warsztaty konsultacyjne. Zapraszamy.

Autor: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI