REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Warszawa utwardzi kolejne ulice

Do końca 2024 roku aż 13 nieutwardzonych warszawskich ulic w pięciu dzielnicach zostanie wyasfaltowanych lub wybetonowanych. Wszystkie prace nadzoruje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta a modernizacje wykonuje Zakład Remontów i Konserwacji Dróg – w ramach programu poprawy jakości dróg nieutwardzonych.

Zdjęcie: SZRM Warszawa, www.um.warszawa.pl

W tym roku trwałą – asfaltową lub betonową – nawierzchnię zyskają ulice: Książkowa na Białołęce, Małowiejska w Wawrze, Smolarzy i Orbity w Rembertowie, Skoczna, Tramwajowa, Matejki, Borkowska, Mazowiecka, Piastowska i Kamienna w Wesołej oraz Krakusa i Niesulicka na Targówku. Ich łączna długość to około 2,6 km.

W budżecie miasta zarezerwowano środki na realizację tego zdania w wysokości 6 mln zł. Pierwszą modernizację przejdzie ulica Książkowa, gdzie już trwają prace.

150 ulic z asfaltem i betonem

Od 2017 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – wraz z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg – realizuje program poprawy jakości dróg nieutwardzonych na terenie Warszawy. Utwardzenie dróg polega na pokryciu drogi gruntowej nawierzchnią betonową lub asfaltową. Zastosowane rozwiązanie pozwala na szybkie poprawienie jakości dojazdu do posesji i osiedli mieszkaniowych.

Drogi przeznaczone do remontu zgłaszane są przez burmistrzów dzielnic. Aby droga mogła zostać zakwalifikowana do programu, musi spełniać określone warunki: być własnością miasta, mieścić się w granicach istniejącego pasa drogowego, nie być dłuższa niż 1 km i nie być ujęta w planach inwestycyjnych. Następnie zgłoszone przez dzielnice drogi są weryfikowane pod względem własności terenu, parametrów technicznych, warunków gruntowych oraz planowanych inwestycji np. budowy oświetlenia, wodociągu, kanalizacji itp.

Roboty wykonywane są bardzo szybko – czas realizacji to zazwyczaj kilka tygodni. Dzięki temu do końca 2023 roku nową nawierzchnię zyskało około 150 ulic lub odcinków ulic – o łącznej długości około 37 km – w trzynastu warszawskich dzielnicach.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA