REKLAMA
Energetyka Wiadomości

Warsztaty eksperckie podsumowujące modernizację Elektrowni Wodnej Gubin

Po zakończeniu modernizacji Elektrowni Wodnej Gubin odbyły się warsztaty w formie spotkania szkoleniowo-informacyjnego. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 20 osób – ekspertów, pracowników z branży energetycznej.

Zdjęcie: PGE Energia Odnawialna SA, www.pgeeo.pl

Spotkanie zostało zrealizowane w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Dychów 24 i 25 kwietnia 2024 roku. Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z informacjami o projekcie modernizacji blisko 120-letniej elektrowni w Gubinie.

Istotnym punktem był wykład online dot. funkcjonowania mechanizmów finansowych, dzięki którym podobne inicjatywy mogą być realizowane, jak fundusze EOG i fundusze norweskie.

W trakcie warsztatów został także poruszony temat dotyczący teraźniejszości i przyszłości energetyki wodnej w Polsce, zagadnień związanych z praktyką eksploatacyjną: maksymalizacją wykorzystania potencjału hydroenergetycznego, metod pomiarowych, diagnostyki stanu technicznego, jak również potencjalnych kierunków rozwoju: hybrydyzacja, magazynowanie, usługi systemowe.

Drugiego dnia uczestnicy warsztatów mieli m.in. możliwość zapoznania się z obiektami ESP Dychów, EW Zasieki i EW Gubin należącymi do PGE Energia Odnawialna S.A.

Projekt „Modernizacja wyposażenia technologicznego EW Gubin” korzysta z dofinansowania o łącznej wartości blisko 8 mln zł otrzymanego w proporcji 85% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz 15% ze środków budżetu państwa. Celem programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmianę klimatu.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA