REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Wdrożono system RIS na Dolnej Odrze

18 listopada br. w Szczecinie odbyło się seminarium-naukowo badawcze podsumowujące wdrożenie Systemu Informacji Rzecznej na Dolnej Odrze, który obejmie ponad 242 km drogi wodnej.

 

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

– Rozwój usług cyfrowych świadczonych na śródlądowych drogach wodnych jest jednym z priorytetów Ministerstwa Infrastruktury. Bezpieczna i nowoczesna żegluga śródlądowa potrzebuje innowacyjnych rozwiązań zapewniających zarówno efektywny transport, jak i sprawną komunikację oraz wymianę informacji – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

System RIS (ang. River Information Services) umożliwia zarządzanie systemem kontroli ruchu, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i konkurencyjności transportu rzecznego. Dostarczane usługi, w tym serwis komunikatów dla kapitanów statków czy dostęp do elektronicznych map nawigacyjnych, wzmocnią niezawodność żeglugi śródlądowej i pozwolą na jej większe wykorzystanie w łańcuchach logistycznych.

Seminarium było kompleksowym podsumowaniem pełnego wdrożenia RIS na dolnym odcinku Odry. Podkreślono, że implementacja RIS jest działaniem komplementarnym do inwestycji prowadzonych na Odrzańskiej Drodze Wodnej. W trakcie wydarzenia omówiono kwestię objęcia usługami RIS kolejnych odcinków Odry oraz Wisły od Trójmiasta do Bydgoszczy.

Cyfryzacja żeglugi śródlądowej podejmowana jest również w innych programach opracowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odpowiedzialny za realizację projektu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wartość inwestycji to ponad 21 mln zł.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA