REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

WFOŚiGW na Kongresie POWERPOL

Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda i Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski wzięli udział w debacie zatytułowanej „Co wydarzy się w energetyce w 2019 roku – perspektywa rządu i przedsiębiorstw” podczas Kongresu POWERPOL w Warszawie.

Spotkanie zorganizowane pod egidą Ministerstwa Energii otworzył oficjalnie Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Następnie wprowadzenia do obrad i dyskusji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotr Naimski. Przedstawił on zarys polityki energetycznej Polski na najbliższe lata oraz jej zasadnicze uwarunkowania i cele. Minister podkreślił zarazem, że szczególna rola przypada rozwojowi odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz sposobom magazynowania energii. Postęp w tych właśnie obszarach będzie miał wpływ na stymulację i rozwój rynku energii w Polsce i Europie.

W inauguracyjnym panelu dyskusyjnym wziął udział Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, który zapewnił, że już w najbliższych dniach zostanie wznowiony program priorytetowy NFOŚiGW Czyste Powietrze. Zauważył też, że w bieżącym roku, w którym przypada jubileusz 30-lecia istnienia Narodowego Funduszu, obchodzone jest także 30-lecie przekształceń w polskim systemie elektroenergetycznym.

– Z tej perspektywy łatwo dostrzec, jak wielkiego postępu dokonaliśmy nie tylko w ochronie klimatu, ale także w szeroko rozumianej ochronie środowiska – zaznaczył Prezes Kazimierz Kujda. Dodał przy tym, że NFOŚiGW, korzystając w dużej mierze ze środków unijnych, wspiera aktywnie wszystkie przedsięwzięcia, które służą ograniczaniu emisji CO2 do atmosfery, w tym propaguje zwiększanie efektywności energetycznej, kogenerację, czy sieci ciepłownicze. Zostało już zrealizowanych ponad 4000 projektów. Teraz Narodowy Fundusz wspólnie z Ministerstwem Energii zaczyna rozwijać również elektromobilność w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Podczas Kongresu POWERPOL 2019 w dyskusjach na temat prognoz dla polskiej energetyki z perspektywy przedsiębiorstw i instytucji rządowych uczestniczył także Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA