Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

WFOŚiGW w Gdańsku rozdał nagrody

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zdjęcie: WFOŚiGW w Gdańsku
Zdjęcie: WFOŚiGW w Gdańsku
Otrzymały je ekspertki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej: dr hab. inż. Sylwia Fudala – Książek, dr inż. Anna Remiszewska – Skwarek, dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni, a także spółka Wodociągi Słupsk oraz dziennikarz Kazimierz Netka.

Sylwia Fudala-Książek, Anna Remiszewska-Skwarek, Aneta Łuczkiewicz otrzymały nagrodę za wybitny dorobek naukowo-badawczy, a zwłaszcza wdrożeniowy przyczyniający się do ochrony środowiska województwa pomorskiego oraz zrównoważonego zarządzania zasobami. Są autorkami licznych publikacji naukowych, monografii o zasięgu krajowym, prezentacji na licznych konferencjach i seminariach krajowych oraz międzynarodowych.

Wspólnie uczestniczyły w projekcie „Poprawa energochłonności oczyszczalni ścieków w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania”. Jego realizacja dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe”. Opracowany został uniwersalny system sterowania napowietrzaniem dla komunalnych oczyszczalni ścieków. Dzięki temu, zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej i jednocześnie poprawiła się jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska. Opracowanie i wdrożenie tego typu systemu sterowania napowietrzaniem, zwłaszcza na małych, gminnych oczyszczalniach ścieków, jest korzystne dla eksploatatorów tego typu obiektów pod względem ekonomicznym, technicznym i środowiskowym. Rozwiązanie zostało zastosowane w oczyszczalni ścieków w Luzinie oraz w Sławkach w gminie Somonino. Trwają przygotowania do wdrożenia projektu w kolejnej gminnej oczyszczalni ścieków w województwie pomorskim.

Pracowały nad projektem „Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji termicznej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych”. Dofinansowany on został ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe”.

Autorki licznych zgłoszeń patentowych, projektów budowlano-wykonawczych, ekspertyz techniczno-technologicznych, wdrożeń. Testerki nowych technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Laureatki licznych nagród i wyróżnień.

Nagrodę otrzymała również spółka Wodociągi Słupsk w uznaniu za profesjonalizm i niezawodność oraz wizję i chęć wdrażania nowych, odważnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i regionu.

Spółka świadczy usługi wodociągowe i kanalizacyjne dla miasta i gminy Słupsk oraz gminy Kobylnica. Władze przedsiębiorstwa szczególny nacisk kładą na zapewnienie odpowiedniej jakości dostarczanej wody, oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi. Prowadzą politykę informacyjną ukierunkowaną na racjonalne korzystanie z wody i ograniczanie zanieczyszczenia ścieków. Organizują konsultacje społeczne, realizują edukację ekologiczną w tym zakresie.

Spółka łączy wysoki standard usług, niezawodność, z poszanowaniem środowiska. Co roku władze firmy przedstawiają władzom poszczególnych gmin plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Słupska oczyszczalnia jest obiektem gruntownie zmodernizowanym. Dzięki różnym inwestycjom, zwiększona została redukcja masy osadów. W efekcie osady są całkowicie unieszkodliwiane i wykorzystane w procesie kompostowania.

W 2017 roku „Wodociągi Słupsk” znalazły się wśród najlepszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Zajęły siódme miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, organizowanym przez niezależny dodatek „Strefa Gospodarki” dystrybuowanym z Dziennikiem Gazeta Prawna.

Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku przyznał nagrodę Kazimierzowi Netce w uznaniu za profesjonalizm, sprawność, niezawodność, wytrwałość w poruszaniu ważnych zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz dziennikarską aktywność ekologiczną.

Kazimierz Netka relacjonuje najważniejsze wydarzenia z województwa pomorskiego, w tym wszelkie tematy związane z ochroną środowiska. Przez wiele lat pracował w „Dzienniku Bałtyckim”, obecnie swoją działalność kontynuuje w gazecie internetowej, której jest współzałożycielem www.netka.gda.pl. Należy do Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Laureat licznych nagród i wyróżnień.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI