Wod-Kan Wiadomości

WFOŚiGW w Toruniu o planach finansowych na 2019 r.

WFOŚiGW w Toruniu zorganizował w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy konferencje o swoich planach finansowych na 2019 r. Uczestnikami spotkania byli włodarze i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Podobnie jak w 2018 roku przedstawione zostały Programy Priorytetowe obejmujące różne dziedziny ochrony środowiska. Szacuje się, że na zadania proekologiczne Fundusz przekaże blisko 160 tys. zł, w tym 50 tys. zł pochodzić będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2019 roku można starać się o dofinansowanie ze środków Funduszu m.in. na: edukację ekologiczną, ochronę przyrody, zwiększenie populacji pszczoły miodnej, usuwanie wyrobów azbestowych, kompleksową termomodernizację budynków i montaż odnawialnych źródeł energii. Z całą pewnością będzie to również przełomowy rok w walce z niską emisją, bowiem większość środków zostanie przekazana właśnie na Rządowy Program „Czyste Powietrze”.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI