Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wiadukt w Zarzeczu wyremontowany

Rzeszowski Oddział GDDKiA informuje, że zakończyły się wszystkie prace remontowe na wiadukcie nad linią kolejową i drogą gminną w m. Zarzecze w ciągu drogi krajowej nr 19.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Prace remontowe prowadzone były połówkami tzn. w pierwszej kolejności remontowana była jedna część obiektu. Następnie ruch pojazdów przeniesiony został na wyremontowaną część i roboty remontowe rozpoczęły się na drugiej połowie jezdni. Remont wiaduktu obejmował:
– roboty rozbiórkowe warstw nawierzchni i wyposażenia mostu,
– naprawę płyty pomostu,
– uzupełnienie ubytków,
– oczyszczenie prętów zbrojeniowych i wykonanie nowego nadbetonu,
– odtworzenie wspornika płyty pomostu,
– wykonanie nowej izolacji i nowych kap chodnikowych,
– montaż wpustów,
– oczyszczenie i konserwację łożysk,
– wymianę urządzeń dylatacyjnych,
– wykonanie nowej nawierzchni i nawierzchnio-izolacji na chodnikach,
– montaż nowych elementów wyposażenia,
– oczyszczenie powierzchni przyczółków,
– uzupełnienie ubytków oraz zabezpieczenie warstwą ochronną,
– renowację zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów głównych obiektu.
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

Parametry remontowanego wiaduktu:
– długość całkowita 90,1 m,
– szerokość 12,2 m,
– konstrukcja stalowo-betonowa,
– wiadukt jednoprzęsłowy na przyczółkach masywnych,
– szerokość jezdni 2 x 4,0 m,
– chodniki 2 x 1,25 m.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o.
Wartość: 4 196 162,13 zł brutto
Data podpisania umowy: 1.10.2019 r.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI