REKLAMA
Inż. Bezwykopowa Kolej Tunele Wiadomości
2 Minuty czytania

Więcej pieniędzy na budowę tunelu średnicowego w Łodzi

PLK przeznaczyły ponad 80 mln zł na waloryzacje i wypłatę kosztów ogólnych związanych z budową podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Zwaloryzowana wartość kontraktu zapewnia kontynuację inwestycji.

Spis treści
Zdjęcie: Paweł Mieszkowski, Artur Lewandowski, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły waloryzacje umowy w trakcie budowy tunelu w Łodzi ze względu na niekorzystne zmiany w polskiej i światowej gospodarce spowodowane wojną na Ukrainie. Wzrost cen surowców energetycznych, stali oraz innych materiałów oraz wydłużenie łańcuchów dostaw i niedobór pracowników – były to czynniki niemożliwe do przewidzenia w momencie podpisywania umowy z wykonawcą inwestycji, PBDiM w 2017 roku. W ostatnich dniach podpisano kolejne aneksy na waloryzację kontraktu. Do tej pory w ramach waloryzacji przekazano wykonawcy łącznie 45,6 mln zł. Po otrzymaniu faktury VAT wykonawcy wypłacona zostanie kolejna transza w wysokości 23,7 mln zł.

Dla zapewnienia sprawnej budowy podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec kontynuowane są rozmowy dotyczące wartości kolejnych robót w zakresie udokumentowanych i uzasadnionych kosztów ogólnych poniesionych przez wykonawcę. PLK ma zabezpieczone środki na ten cel. Wartość dotychczas podpisanych aneksów dotyczących kosztów ogólnych to ponad 11 mln zł.

Kamienice są bezpieczne, są środki na wzmocnienie podłoża

Spółka PLK zabezpieczyła środki finansowe na dalsze wzmocnienia gruntów pod kamienicami na trasie tunelu pod centrum Łodzi. Dodatkowe nakłady są niezbędne ze względu na zły stan techniczny, który wymaga wtłoczenia w podłoże spoiwa cementowego, aby wypełnić pustki, wzmocnić i ustabilizować podłoże oraz zminimalizować wpływ drążenia na budynki. Dotychczas wykonano wzmocnienia 106-metrowego odcinka pod budynkami w rejonie ul. Mielczarskiego. Obecnie wykonawca przygotowuje ekspertyzę techniczną, która pozwoli określić zakres robót oraz dodatkowych kosztów na dalszym odcinku przebiegu tunelu w kierunku Łodzi Fabrycznej.

Drążenie TBM i budowa przystanków

Waloryzacja kontraktu i zapewnienie dodatkowego finansowania pozwala kontynuować budowę najważniejszej inwestycji kolejowej w Łodzi. Mniejsza tarcza TBM kończy drążenie drugiego jednotorowego tunelu w kierunku Łodzi Żabieńca. Prace są zaawansowane w ok. 90 proc. Po zakończeniu tego etapu TBM zostanie przeniesiony z komory przy ul. Skarpowej do komory przy ul. Żniwnej, skąd rozpocznie drążenie trzeciej nitki do przystanku Łódź Koziny. Następnie wybuduje czwarty tunel od przystanku Łódź Koziny do komory przy al. Unii Lubelskiej.

Duża tarcza TBM po wykonaniu 106 metrowego odcinka od przystanku Łódź Polesie w kierunku Dworca Fabrycznego ma planowy postój we wcześniej przygotowanym podziemnym bloku postojowym. Uzgadniane z miastem i właścicielami prywatnych nieruchomości są warunki dla dalszej realizacji robót. Priorytetem jest maksymalne ograniczenie utrudnień dla mieszkańców.

Równocześnie wykonawca prowadzi prace na budowie 3 podziemnych przystanków. W czasie zamknięcia skrzyżowania ul. Kościuszki i Zielonej postępuje budowa przystanku Śródmieście. Wykonawca usuwa kolizje z infrastrukturą podziemną, następnie przystąpi do budowy płyty stropowej pod ulicami. Na Polesiu po przejściu dużego TBM prowadzone są prace przygotowawcze do budowy płyty dennej. Na Kozinach kontynuowany jest wykop pod płytę denną i zbrojnie stropu na poziomie -2. Przy Dw. Fabrycznym postępuje przebudowa instalacji wodociągowych. Szykowana jest budowa ścian szczelinowych dla przyszłej komory TBM.

Fot: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA