Kolej Wiadomości

Więcej pieniędzy na kolej aglomeracyjną

Nie 3, a 5 projektów złożonych w konkursie na infrastrukturę w miejskich kolejach otrzyma dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020. Konkurs przeznaczony był dla projektów ujętych w Kontraktach Terytorialnych.

Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju zaakceptował zaktualizowaną listę projektów.

W trakcie naboru wnioskodawcy złożyli 6 projektów. Do dofinansowania wybrano pierwotnie 3 projekty o łącznej wartości wkładu UE ponad 608,7 mln zł:
– Przystanek kolejowy Wrocław Szczepin wraz z przebudową wiaduktu – 34,8 mln zł wkładu UE.
– Elektryfikacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga – 61,7 mln zł wkładu UE.
– Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – 512 mln zł wkładu UE.

Umowy o dofinansowanie dla tych inwestycji zostały już zawarte. Po ponownej weryfikacji dokumentacji dla dwóch kolejnych projektów, których autorzy odwołali się od pierwotnych wyników oceny, na liście znalazły się również:
– Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej.
– Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI