REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Wiecha na budynku Wydziału Psychologii UW

30 listopada odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na nowym budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele UW, inwestor zastępczy, projektanci, inżynierzy, dostawcy i podwykonawcy realizujący tą inwestycję.

 

Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

– Dzisiejsza uroczystość – zawieszenie wiechy – symbolicznie kończy ważny etap naszej pracy. Chciałem podziękować wszystkim pracownikom za  zaangażowanie i  wysiłek – mówił na uroczystości Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.


Na terenie Kampusu Ochota UW powstaje budynek o  8 kondygnacjach; 6 naziemnych i  2 podziemnych. Jego powierzchnia całkowita wyniesie 26,6 tys. m². Wewnątrz zaprojektowano łącznie 30 sal dydaktycznych: wykładowych, seminaryjnych, komputerowych; pomieszczenia do pracy cichej oraz  aulę, w  której będą mogły odbywać się wykłady i  spotkania z  udziałem blisko 400 osób. W gmachu znajdować się będą także laboratoria dostosowane do prowadzenia badań indywidualnych i  grupowych w  dziedzinie nauk psychologicznych. Przed budynkiem zaplanowano parking dla  rowerów, a na dachu ogród społecznościowy typu urban farming.

Szczegóły kontraktu:
– Wartość umowy: 138,93 mln zł brutto;
– Termin realizacji: do 30 miesięcy licząc od daty przekazania Terenu budowy;
– Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
– Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 120 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA