REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Większe zaangażowanie PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Spółka PGNiG Upstream Norway zawarła umowę z Aker BP, w wyniku której pozyska udziały w złożu Alve Nord i zwiększy swój udział w eksploatowanym już złożu Gina Krog.

Wydobywany z niego gaz trafi do Polski po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe.

– Umowa doskonale wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej PGNiG. Z jednej strony służy dywersyfikacji dostaw gazu i wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o własne zasoby. Z drugiej – zwiększenie naszego zaangażowania w produkującym już złożu Gina Krog przełoży się na natychmiastowy wzrost wydobycia Spółki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co będzie mieć pozytywny wpływ na EBITDA PGNiG –
powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA, wyłącznego właściciela PGNiG Upstream Norway.

W wyniku transakcji udziały PGNiG Upstream Norway w złożu Gina Krog zwiększą się o 3,3 pkt. proc. do 11,3 procent. W zamian PGNiG przekaże do Aker BP 5 proc. w niedawno odkrytym przez siebie złożu Shrek na koncesji PL838/838B, gdzie ma aktualnie 40 proc. udziałów jako operator, oraz zapłaci kontrahentowi 51 mln dolarów amerykańskich. W ramach tej samej umowy, Spółka kupi również 11,92 proc. udziałów w koncesji PL127C obejmującej nieeksploatowane jeszcze złoże gazowe Alve Nord. Strony uzgodniły, że płatność z tego tytułu – w wysokości 11 mln dolarów – będzie uzależniona od zagospodarowania złoża.

PGNiG Upstream Norway szacuje, że realizacja transakcji pozwoli zwiększyć przyszłe wydobycie gazu przez spółkę o 100 mln m sześc. rocznie. Umowa musi zostać jeszcze zaakceptowana przez norweską administrację naftową i organy korporacyjne obu spółek.

PGNiG Upstream Norway jest udziałowcem złoża Gina Krog na koncesji PL029C od 2014 roku. Produkcja ropy naftowej i gazu ze złoża ruszyła w połowie 2017 roku i w ubiegłym roku wyniosła 19,9 mln baryłek przeliczeniowych ropy naftowej (boe), z czego PGNiG przypadło 1,6 mln boe. Pozostałe do wydobycia zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego Gina Krog oceniane są na 172,5 mln boe.

Koncesja PL127C obejmująca Alve Nord znajduje się w rejonie złoża gazowo-ropnego Skarv, w którym PGNiG Upstream Norway posiada 11,92 proc. udziałów.

Po sfinalizowaniu transakcji z Aker BP, PGNiG Upstream Norway będzie posiadać udziały w 31 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Intensyfikacja akwizycji złóż w ciągu trzech ostatnich lat pozwoliła spółce zwiększyć jej zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej z 80 mln do ok. 200 mln boe.

PGNiG Upstream Norway wydobywa już ropę naftową i gaz ziemny z 5 złóż. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na sześciu kolejnych złożach: Skogul, Ærfugl, Duva, Tommeliten Alpha, King Lear oraz Shrek. Produkcja na pierwszych dwóch zostanie uruchomiona już w pierwszym półroczu tego roku.

Autor: PGNiG SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA