REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wiemy kto opracuje dokumentację dla rozbudowy DK28 Nowy Sącz – Ropa

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad rozbudową DK28 Nowy Sącz – Ropa.

 
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Po analizie sześciu ofert, które wpłynęły do przetargu, 16 listopada 2020 r. jako najkorzystniejszą komisja przetargowa wskazała tą złożoną przez konsorcjum firm: MPRB Kraków (lider), MOSTY KRAKÓW oraz MP INFRA Kraków (partnerzy). Koszt zadania wyniesie 9 470 754,00 zł.

Od wyboru najkorzystniejszej oferty mają prawo odwołać się pozostałe firmy uczestniczące w przetargu. Mają na to 10 dni.

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku o długości 24,2 km ma na celu:
– podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś,
– poprawę parametrów technicznych drogi,
– poprawę stanu technicznego urządzeń drogi,
– poprawę spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni,
– poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi i drogą powiatową,
– zaprojektowanie i wykonanie pasów wyprzedzania,
– budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

Odcinek DK28 przeznaczony do rozbudowy przebiega przez powiaty nowosądecki i gorlicki oraz gminy Chełmiec, Kamionka, Grybów i Ropa. Po wykonaniu planowanego zakresu prac poprawi się bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, komfortu jazdy oraz usprawni się połączenie między lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi.

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację przewidziane jest 29 miesięcy. W przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji środowiskowej oraz do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) etap ten wydłuży się do 41 miesięcy.

Lata prac przygotowawczych: 2020-2024
Lata realizacji robót: 2024-2027

Źródło: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA