REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wiemy kto przebuduje skrzyżowanie w m. Kopki

Rzeszowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania DK77 (na odc. od km 76+150 do km 76+350) z DW nr 861 i 863 w miejscowości Kopki.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o.o. oraz Molter Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej na kwotę ponad 3,7 mln zł. Okres gwarancji to 72 miesiące.

Wśród kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty znalazły się cena, okres gwarancji oraz zawodowa integracja osób.

Zamówienie obejmuje w szczególności:
– opracowanie koncepcji projektowej;
– uzyskanie warunków technicznych dla zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z projektowaną rozbudową dróg;
– opracowanie projektu budowlanego dla rozbudowy skrzyżowania;
– uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;
– opracowanie dokumentacji projektowej – projekty wykonawcze, wielobranżowe;
– wykonanie robót budowlanych;
– pełnienie nadzoru autorskiego.

Prace mają zakończyć się w terminie 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA