REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wiemy kto rozbuduje DK74 Frampol – Gorajec

Oferta konsorcjum firm: PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza okazała się najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę ponad 7-kilometrowego odcinka DK74 Frampol – Gorajec.

Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania od wyboru to jeszcze przed końcem sierpnia podpiszemy umowę.

Konsorcjum zaoferowało kwotę blisko 63 mln zł za którą gruntownie przebuduje istniejący odcinek drogi krajowej 74 od końca obwodnicy Frampola do początku planowego nowego przebiegu omijającego Gorajec. Po zakończeniu prac trasa będzie miała parametry drogi klasy GP o szerokości 7 m i nośności nawierzchni 115 kN/oś. Jezdnia DK74 zyska umocnione pobocza, a krzyżujące się z nią drogi publiczne i wewnętrzne również zostaną przebudowane. Dla obsługi ruchu lokalnego powstaną drogi zbiorcze, bezpieczeństwo użytkowników trasy wspomagać będą bariery ochronne i oświetlenie drogowe. Poprawione zostanie odwodnienie drogi. Okres realizacji prac to 26 miesięcy od daty podpisania umowy.

Autor: GDDKiA O/Lublin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA