REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Wiemy kto zaprojektuje rozbudowę S1 pomiędzy Sosnowcem a Mysłowicami

Katowicki Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach na zaprojektowanie rozbudowy drogi ekspresowej S1 pomiędzy Sosnowcem a Mysłowicami o długości 5 km.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Wybrano najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach na zaprojektowanie rozbudowy drogi ekspresowej S1 o łącznej długości 5 km. Pierwszy przetarg dotyczył odcinka o długości ok. 2,3 km w Sosnowcu pomiędzy ul. Inwestycyjną a węzłem Jęzor, drugi odcinka o długości ok. 2,7 km zaczynającego się od węzła Jęzor w Sosnowcu, a kończącego się przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach. To kontynuacja przebudowy dawnej wschodniej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Dla obu odcinków najkorzystniejsze oferty złożyła firma Mosty Katowice z kwotą 1 790 880 zł dla odcinka w Sosnowcu pomiędzy ulicą Inwestycyjną a węzłem Jęzor oraz 1 876 980 zł dla odcinka węzeł Jęzor w Sosnowcu – węzeł Brzęczkowice w Mysłowicach. W przypadku braku odwołań, do podpisania umów mogłoby dojść jeszcze w maju br.

Ul. Inwestycyjna (Sosnowiec) – węzeł Jęzor (Sosnowiec)


Zadanie zlokalizowane jest w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu pomiędzy ul. Inwestycyjną a węzłem Jęzor. Z zakresu projektowania wyłączony został odcinek o długości około 450 m, obejmujący wiadukt nad rzeką Bobrek oraz torami kolejowymi wraz z dojazdami, który został przebudowany we wcześniejszych latach.

Termin realizacji zamówienia


GDDKiA wymaga, aby dokumentacja została zrealizowana do 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie również wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzieleniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych. 

Węzeł Jęzor (Sosnowiec) – węzeł Brzęczkowice (Mysłowice)


Inwestycja znajduje się we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie miast na prawach powiatu Sosnowiec, Mysłowice oraz Jaworzno w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S1.

Termin realizacji zamówienia


GDDKiA wymaga, aby dokumentacja została zrealizowana do 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie również wsparcie GDDKiA na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

Cel


Podstawowe cele inwestycji to dostosowanie parametrów geometrycznych istniejącej drogi do parametrów technicznych drogi ekspresowej, a konstrukcji nawierzchni drogi i obiektów mostowych do nośności 11,5 t/oś. Dzięki budowie nowych i przebudowie istniejących ekranów akustycznych zmniejszy się uciążliwość wywołana hałasem od ruchu drogowego. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienia komfortu podróży i poprawy warunków środowiskowych.

Najważniejsze wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń na S1


Należy zaprojektować przebudowę drogi ekspresowej S1 przy spełnieniu następujących wymagań minimalnych: 
– klasa techniczna drogi – S,   
– przekroje poprzeczne:
   – 2×2 pasy ruchu dla odcinka ul. Inwestycyjna – węzeł Jęzor oraz  
   – 2×3 pasy ruchu dla odcinka węzeł Jęzor – węzeł Brzęczkowice
– szerokość pasa ruchu – 3,5 m,   
– szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,   
– szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub więcej, jeżeli wynika to z warunków usytuowania urządzeń BRD lub ochrony środowiska,   
– skrajnia drogi – nie mniejsza niż 4,7 m,   
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 11,5 t/oś.  

Źródło finansowania 


Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA