REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Wizyta Andrzeja Bittela w Holandii

8 lutego br. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel spotkał się w Hadze z dyrektorem generalnym ds. mobilności w Ministerstwie Infrastruktury i Zasobów Wodnych Markiem Frequinem.

Tematami rozmów były: potrzeba dalszego rozwoju sieci TEN-T na osi transportowej Wschód – Zachód oraz poprawa efektywności przewozów towarowych w układzie euroazjatyckim, w tym z i do Chin.

Strony były zgodne, że – mając na uwadze dalsze wsparcie UE – potrzebne jest skoordynowane współdziałanie Polski i Królestwa Niderlandów w rozwoju korytarza oraz wsparcie przepustowości kolejowych przejść granicznych na wschodniej granicy UE. Wiceminister A. Bittel powiedział, że Polska będzie prowadzić aktywne działania dla poprawy sytuacji na polsko-białoruskich przejściach granicznych.

Podczas warsztatu poświęconego rozwojowi Nowego Jedwabnego Szlaku wiceminister A. Bittel przedstawił polskie stanowisko odnośnie do wyzwań, jakie niesie to chińskie przedsięwzięcie. Wskazał na przewidywaną wartość towarów transportowanych pomiędzy Chinami a UE (1 bln USD w 2020 r.) oraz opisał lądowe szlaki transportowe pomiędzy Państwem Środka a Europą, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kolejowych przejść granicznych na granicy polsko-białoruskiej.

Przy okazji wizyty w Hadze doszło do spotkania wiceministra A. Bittela z wiceministrem transportu i komunikacji Republiki Białorusi Aleksiejem Awramenko. Obie strony potwierdziły wysoki i stabilny poziom relacji dwustronnych oraz dążenie do zawarcia w niedalekiej przyszłości porozumień dotyczących transportowej infrastruktury granicznej.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA