REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Wizyta Anny Moskwy w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

17 lutego 2022 r. w Świerku minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odbyła spotkanie z Dyrektorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. dr hab. inż. Krzysztofem Kurkiem.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/
Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/
Modernizacja reaktora badawczego MARIA, wielkie urządzenia badawcze – CERAD i PolFEL, status NCBJ i instytutów jądrowych w Polsce oraz finansowanie NCBJ w świetle planów budowy elektrowni jądrowych w kraju – to główne tematy poruszone podczas spotkania.

Jedyny w Polsce badawczy reaktor jądrowy MARIA, pełni ważną rolę dla nauki, gospodarki i medycyny nuklearnej, jak i dla rozwoju Programu polskiej energetyki jądrowej. Reaktor posiada zezwolenie na eksploatację ważne do końca marca 2025 r. Kwestie przedłużenia licencji i wynikająca z tego konieczność pozyskania środków były jednym z tematów rozmów minister klimatu Anny Moskwy z Dyrektorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. dr hab. inż. Krzysztofem Kurkiem.

– Zapewnienie dofinansowania na modernizację jest warunkiem dalszego funkcjonowania reaktora MARIA. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Edukacji i Nauki będziemy kontynuować prace w kierunku znalezienia stabilnego finansowania NCBJ –
powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Spotkanie było również okazją do rozmowy nt. prowadzonych przez NCBJ projektów inwestycyjnych: CERAD i PolFel. Pierwszy z nich dotyczy radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii, które miałyby umożliwiać wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych. Natomiast PolFel obejmuje prace nad budową lasera na swobodnych elektronach, które pozwalają badać z  niedostępną innymi metodami precyzją materiały, molekuły chemiczne, cząsteczki biologiczne i  dynamikę procesów, w  których one uczestniczą. Przewiduje się, że wyniki badań prowadzonych przy użyciu tego lasera będą mieć rewolucyjne znaczenie dla medycyny, chemii czy elektroniki.

Mając na uwadze wagę prowadzonych przez NCBJ projektów, istotną rolę odgrywa zapewnienie instytutowi odpowiedniego finansowania. Obecnie NCBJ funkcjonuje jako instytut badawczy w jednej grupie z instytutami przemysłowymi, które są finansowane głównie ze sprzedaży usług dla przemysłu.

– Aby skutecznie realizować Program Polskiej Energetyki Jądrowej potrzebne jest zaplecze naukowe i badawcze z dobrze wyposażonymi laboratoriami oraz wysokiej klasy specjaliści –
podsumowała spotkanie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Źródło: tekst Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA