REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

WMK: Bezpieczeństwo wody

W związku z pytaniami dotyczącymi pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich oraz możliwością skażenia wód powierzchniowych (rzeka Przemsza i Wisła) WMK informują, że zdarzenie to nie ma żadnego wpływu na jakość wody w krakowskich kranach. Woda z rzeki Wisły nie jest wykorzystywana przez Wodociągi Miasta Krakowa jako źródło zaopatrzenia aglomeracji krakowskiej w wodę do spożycia.

Obraz autorstwa Freepik

WMK przypominają, że źródłem wody dla Krakowa jest Zbiornik Dobczycki, rzeki Rudawa, Dłubnia i Sanka oraz ujęcie wód podziemnych Mistrzejowice. Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również regulacje Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA