REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

WMK: Nowe inwestycje w ul. Stelmachów i Brzeskiej

Wodociągi Miasta Krakowa rozpoczęły inwestycje w ul. Stelmachów i Brzeskiej w celu podniesienia komfortu życia mieszkańców. W obu ulicach realizowana będzie kanalizacja sanitarna, która umożliwi przyłączenie posesji na tym obszarze.

Grafika: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., www.wodociagi.krakow.pl
Grafika: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., www.wodociagi.krakow.pl

Zakończenie całości prac przewidziano w obu przypadkach na czerwiec 2025 roku.

Rozbudowa ulicy Stelmachów, będzie prowadzona przez firmę AG System sp. z o.o. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 36,2 mln zł, z czego wartość prac realizowanych na zlecenie WMK S.A. to ok. 5,4 mln zł.

W ulicy Stelmachów, w koordynacji z przebudową drogi realizowaną na zlecenie ZDMK, wykonana zostanie kanalizacja sanitarna w układzie grawitacyjno-pompowym. Około 16 posesji zlokalizowanych wzdłuż ul. Stelmachów i Jordanowskiej bocznej zyska możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Inwestycja umożliwi także likwidację istniejących tymczasowych pompowni ścieków odprowadzających ścieki z zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Stelmachów. Dodatkowo zrealizowana zostanie nowa sieć wodociągowa, która pozwoli na podłączenie 7 budynków jednorodzinnych, które do tej pory nie miały dostępu do wody z sieci miejskiej.

Władze miasta oraz przedstawiciele Wodociągów Miasta Krakowa S.A. spotkali się z mieszkańcami ulicy Stelmachów i Jordanowskiej, aby przedstawić zakres i terminy prac. Ustalono również comiesięczne spotkania online, dzięki którym mieszkańcy będą na bieżąco informowani o postępach.

Szczegółowy zakres prac:

Kanalizacja sanitarna w ul. Stelmachów:

 • DN 600 mm L= 83,8 mb,
 • DN 300 mm L= 725,4 mb,
 • DN 250 mm K= 98,5 mb.

Rurociąg tłoczny:

 • DN 160×14,6 PE TS L=404,0 mb,
 • Pompownia ścieków o wydajności 15 l/s.

Sieć wodociągowa:

 • DN 150 żel. sferoidalne L=139,5 mb[MD1]. Druga inwestycja prowadzona będzie w ul. Brzeskiej przez firmę PRI Inkop sp. z o.o. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 13,5 mln zł. Zakres prac obejmie budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w drogach bocznych od Brzeskiej i Wiewiórczej, co umożliwi podłączenie posesji zlokalizowanych wzdłuż budowanej kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja w ul. Brzeskiej zainicjuje prace projektowe i sukcesywną realizację kanalizacji w dwóch dużych osiedlach Gminy Miejskiej Kraków tj. Kościelniki i Wróżenice. Należy podkreślić duże znaczenie wymienionej inwestycji dla komfortu życia mieszkańców ul. Brzeskiej oraz osiedli Kościelniki i Wróżenice. Co więcej, nowa kanalizacja uniemożliwi niekontrolowane przedostawanie się ścieków do gruntu, a to z kolei korzystnie wpłynie na środowisko naturalne.

Szczegółowy zakres prac:

 • Brzeska – DN 400 – 2390 m oraz DN 500 – 150 m,
 • Sięgacze boczne – DN 300 – 50 m oraz DN 250 – 603,5 m,
 • Sieć wodociągowa – Ø110 – 158 m,
 • Wiewiórcza – DN 300 – 140 m oraz Ø63 – 45,5 m,
 • Przyłącza kanalizacyjne 54 szt.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA