REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

WMK rozpoczęły budowę nowej kanalizacji w Podgórzu

Pod koniec 2023 roku Wodociągi Miasta Krakowa rozpoczęły realizację inwestycji w dzielnicy Podgórze. Prace obejmują budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Kalinowej i ul. Krystyna z Ostrowa. Dodatkowo przebudowana zostanie sieć gazowa i energetyczna.

Zdjęcie: Freepik

Budowa sieci kanalizacyjnej

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców ulic Kalinowej i Krystyna z Ostrowa, Wodociągi Miasta Krakowa przystępują do realizacji budowy kanalizacji, która będzie przebiegała w jezdni, chodnikach i terenach zielonych.

Kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości 699 metrów powstanie z wytrzymałego sytemu rur kamionkowych glazurowanych. System będzie szczelnym i skutecznym odbiornikiem ścieków bytowych z zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Kalinowej i bocznych oraz w ulicy Krystyna z Ostrowa. Docelowo zostanie wykonanych 35 przyłączy kanalizacyjnych w technologii wykopowej na głębokości od 1,6 metrów do ponad 4,6 metrów. Szczelna sieć kanalizacji sanitarnej będzie inwestycją liniową, którą ścieki sanitarne trafią do centralnego sytemu kanalizacji miasta. W ten sposób zostaną zlikwidowane kolejne źródła potencjalnego zanieczyszczenia, co wpłynie korzystnie na środowisko oraz komfort mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków.

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej

Obecnie w ulicy Kalinowej znajduje się wodociąg wykonany z rur żeliwnych, który jest awaryjny i koliduje z nowo zaprojektowanym kanałem sanitarnym. Konieczna będzie jego przebudowa, na odcinku od włączenia do istniejącego wodociągu w ul. Podedworze do hydrantu kończącego wodociąg w ul. Kalinowej. Przebudowane zostaną również przyłącza wodociągowe do budynków w ul. Kalinowej.

Przebudowa i rozbudowa z wykorzystaniem nowoczesnego żeliwa sferoidalnego obejmie łącznie 244 metry sieci wodociągowej. W ten sposób zostaną wyeliminowane awarie i zapewnione będzie bezpieczeństwo ciągłości dostaw wody.

Przebudowa sieci gazowej i energetycznej

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmie również przebudowę sieci gazowej gazu średniego ciśnienia o długości 156 metrów (wraz z przepięciem-przebudową przyłączy). Ponadto na długości 212 metrów zostanie przebudowana sieć elektroenergetyczna wraz z wymianą słupów oraz przepięciem i przebudową kolidujących przyłączy energetycznych i oświetleniem ulicznym.

Łączny koszt inwestycji w ul. Kalinowej i ul. Krystyna z Ostrowa to 2,7 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA