REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o decyzję środowiskową dla S10 Szczecin Kijewo – Zdunowo

Ruszyła procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka drogi S10 Szczecin Kijewo – Zdunowo. Wniosek o wydanie decyzji został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Na podstawie złożonego wniosku i załączonej dokumentacji wraz z Raportem oddziaływania na środowisko zostanie wybrany wariant przebiegu drogi na tym fragmencie o długości około 4,5 km.

Najpierw decyzja środowiskowa, potem badania podłoża

W ramach podpisanej w marcu 2018 roku umowy wykonawca dokumentacji opracował Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z  Raportem  oddziaływania  na  środowisko, co pozwoliło na złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Projektant po uzyskaniu decyzji środowiskowej wykona również elementy Koncepcji Programowej i przeprowadzi badania podłoża. Dokumentacja ta  ma być gotowa do  końca  przyszłego roku i będzie umożliwiała ogłoszenie przetargu na realizację w formule  „Projektuj i buduj”.  Ogłoszenie przetargu będzie możliwe po zapewnieniu finansowania na realizację inwestycji. Przewidywane lata realizacji inwestycji to  2022-2026.

Nowy wyjazd ze Szczecina w kierunku Bydgoszczy

Nowy odcinek drogi  ekspresowej  S10 będzie stanowiła wylot ze Szczecina w kierunku wschodnim, ominie Szczecin Płonię i skrzyżowanie z  drogą wojewódzką  nr 119  w kierunku Pyrzyc (dawny przebieg DK3). Odcinek rozpoczyna się od węzła Szczecin Kijewo będącego połączeniem autostrady A6 i drogi  ekspresowej  S10 (węzeł ten jest obecnie w trakcie rozbudowy). Droga będzie prowadzić w kierunku wschodnim w obecnym śladzie DK10,  odchodząc od obecnego przebiegu w rejonie  stacji paliw,  omijając od północy Płonię. Droga będzie włączała się w istniejący przebieg DK10 za granicą Miasta Szczecin. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z Płoni – wschodnich przedmieść Szczecina. Kierowcy nie będą musieli już przejeżdżać przez skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc (dawna DK3).  Nowa droga ominie również znajdujące się na wlocie do miasta skrzyżowanie w kierunku Zdunowa i  Wielgowa.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA