REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o DŚU dla obwodnicy Strykowa

GDDKiA złożyła do Urzędu Miasta i Gminy Stęszew wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32.

 
Decyzja ta zatwierdzi przebieg obwodnicy i pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj”. GDDKiA planuje, że przetarg zostanie ogłoszony w połowie 2021 roku. Obwodnica Strykowa została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

15 lipca br. podpisano umowę na wykonanie Projektu Koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32. Wykonawca, firma SMP Projektanci Sp. z o. o sp.k., opracowała projekt koncepcyjny. Umowa opiewała na kwotę 132 840,00 zł. Zakończono prace związane z wykonaniem badań geotechnicznych celem sporządzenia dokumentacji badań podłoża gruntowego  niezbędnej do  ustalenia warunków gruntowo-wodnych. Powyższa dokumentacja jest niezbędna do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj”.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Strykowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości w ciągu DK32. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód. Realizacja tej inwestycji jest istotna, ponieważ po otwarciu odcinka drogi ekspresowej S5 z węzłem w Stęszewie zmieniła się sytuacja ruchowa. Dogodny wyjazd z Poznania drogą S5 generuje większe natężenie ruchu na drodze DK32. 
  
Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu w szczególności pomiędzy Poznaniem, Grodziskiem Wielkopolskim czy też Wolsztynem. Droga ta stanowi ważne regionalne połączenie pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Poznań
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA