REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wniosek o DŚU dla S10 Bydgoszcz – Toruń

Wczoraj bydgoski Oddział GDDKiA złożył w RDOŚ w Bydgoszczy Raport Oddziaływania na Środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie DŚU dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S10 odc. Bydgoszcz – Toruń”.

Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz
GDDKiA rekomenduje przebieg zasadniczej części drogi ekspresowej wg wariantu zlokalizowanego na południe od istniejącej drogi krajowej nr 10.

Planowana trasa będzie drogą dwujezdniową, po dwa pasy ruchu w jednym kierunku na całym swoim przebiegu (2×2) o długości ok. 50 km.

Zadanie na tym etapie obejmuje również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy odcinka drogi krajowej nr 25 od węzła Bydgoszcz Południe do miejscowości Brzoza.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA