REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla obwodnicy Gryfina

Szczeciński Oddział GDDKiA złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Oznacza to zakończenie przez wykonawcę prac nad projektem budowlanym i rozpoczęcie procedury, która pozwoli w przyszłości na rozpoczęcie robót. Jesienią tego roku, po uzyskaniu decyzji ZRID, powinny rozpocząć się prace budowlane. Zakończenie realizacji obwodnicy Gryfina planowane jest w IV kwartale 2024 r. To pierwsza z dziewięciu inwestycji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim, dla której złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Projekt i budowa drogi

Umowę na realizację inwestycji GDDKiA podpisała w kwietniu 2021 r. z konsorcjum, którego liderem jest firma Roverpol. Wartość umowy na zaprojektowanie i budowę wynosi 74,77 mln zł. Wykonawca zmieścił się w uwzględnionym w umowie terminie 10 miesięcy na wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o decyzję ZRID. Przez najbliższe kilka miesięcy będzie trwało uzyskiwanie decyzji ZRID. Na realizację prac budowlanych wykonawca będzie miał 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych).

Przebieg obwodnicy Gryfina


Obecnie odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino prowadzi głównymi ulicami miasta. Jest jedyną drogą w jego południowej części i w związku z tym kumuluje zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.

Obwodnica Gryfina ominie miasto od wschodu. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,6 km. Na trasie obwodnicy przewidziano budowę czterech rond: na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Nowa obwodnica wyposażona zostanie w urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz urządzenia ochrony środowiska, jak wiadukty, przejścia dla małych zwierząt czy przepusty dla płazów. W miejscach wymagających ochrony przed hałasem, przewidziano budowę ekranów akustycznych.

Źródło: tekst GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA